اطلاعات فنی به روز و پالایش شده

این روزها فن آوری اطلاعات و ابزارهایی که جهت دسترسی کاربران به این فن آوری تولید می شوند، با سرعت غیر قابل تصوری در حال پیشرفت و همچنین رخنه به جوانب مختلف زندگی انسانها هستند.

برخی از افراد، متخصص حرفه ای این حوزه هستند و در صورت نیاز می توانند ابزار را موشکافی کرده و از بین این ابزار، مناسب ترین را برای رفع نیاز خود انتخاب کنند. اما اغلب افراد در این حوزه تخصص ندارند و البته این موضوع سبب نمی شود که از این ابزار در زندگی روزمره استفاده نکنند یا به آنها نیاز نداشته باشند.

آرمانیکا سعی دارد تا به واسطه حضور متخصصین فن آوری اطلاعات و ارتباطات در این گروه و با تحلیل تجهیزات، نقاط مثبت و منفی آنها را به زبان عمومی در اختیار کاربران قرار دهد، تا کاربران بتوانند به راحتی و با در نظر گرفتن نقاط مثبت و منفی کالاها آن را به لیست انتخاب خود اضافه یا از این لیست حذف کنند.

آرمانیکا با تهیه توضیحات جامع و همه فهم، کالاها را به درستی و به دور از فضای تجاری، و به صورت فنی به کاربران خود معرفی می کند. 

پالایش اطلاعات به چهار روش انجام می شود : 

۱- تهیه توضیح محصول، که در صفحه هر محصول قابل دسترسی ست.

متخصصین تولید محتوا در آرمانیکا برای عمده کالاهایی که روی سایت در دسترس کاربران قرار می گیرد، توضیح محصول تهیه می کنند. توضیح محصول شامل مشاهدات این متخصصین بر اساس اطلاعات ارائه شده توسط تولید کنندگان و همچنین تجارب آنها در استفاده از این محصولات یا مطالعه سایت های گوناگون است. لذا این توضیحات شامل تمامی نقاط قوت یا ضعف یک محصول است، که شاید لزوما از سوی تولید کنندگان در اختیار کاربران قرار نگیرد. 

۲- تهیه لیست مشخصات فنی، که در صفحه هر محصول قابل دسترسی ست.

لیست مشخصات فنی به صورتی پالایش و تهیه می شود که قابل درک برای کاربران غیر حرفه ای باشد و در عین حال هیچ یک از زوایای یک محصول را پنهان نکند. کاربران غیر حرفه ای شاید نتوانند تمامی اطلاعات ارائه شده در Datasheet تهیه شده توسط تولید کنندگان را درک کنند. و در عین حال با مطالعه این اطلاعات، سر درگم شوند. متخصصین آرمانیکا با مطالعه این اطلاعات مطالب مفید و ضروری را از این منابع استخراج و به زبان عامه در اختیار کاربران قرار می دهند. 

۳- ارائه DataSheet، Usermanual و راهنمای کاربری در صفحه هر کالا.

این اطلاعات توسط تولید کنندگان تهیه و در اختیار کاربران قرار می گیرد، اما این روزها حجم اطلاعات موجود در سایت های اینترنتی به حدی زیاد است، که حتی افراد متخصص نیز در یافتن اطلاعات درست و مناسب سردرگم می شوند. متخصصین آرمانیکا با در اختیار داشتن فایل های درست و مطابقت داده شده برای هر کالا، آنها را در صفحه مخصوص به هر کالا در اختیار کاربران قرار می دهد. در این صورت کاربران می توانند مطمئن باشند که به اطلاعات دست اول و درست در خصوص هر محصول دسترسی خواهند داشت. 

۴- تهیه بررسی جامع کالا.

برخی از ابزار به لحاظ کارایی از ارزشمندی خاصی در میان کاربران حوزه فن آوری اطلاعات و ارتباطات دارند. در خصوص این نوع کالاها، متخصصین آرمانیکا با صرف زمان بیشتر و تهیه کالا و تست آن از جوانب مختلف بررسی جامعی بر روی آن انجام می دهند. این بررسی جامع در اختیار کاربران سایت قرار خواهد گرفت، تا بدین طریق به طور کامل با تمامی جوانب یک محصول آشنا شوند و در مورد تهیه و استفاده از آن با دید کاملا باز تصمیم بگیرند.

۵- تهیه عکس از کالا و ارائه در صفحه هر کالا.

تمامی کالاها در صفحات مختص به خود، دارای عکس هایی از زوایای مختلف کالا هستند، که این عکس ها می تواند به لحاظ رنگ و ظاهر معرفی خوبی را به کاربران ارائه دهد. همچنین بسیاری از عکس ها در یک نگاه می تواند قسمت اعظمی از کارکردهای کالا را در اختیار کاربران قرار دهد.