فرصت های شغلی در آرمانیکا

 آرمانیکا به عنوان اولین مرجع تخصصی ارايه اطلاعات فنی کالاها و تجهیزات شبکه های کامپیوتری با ماموریت ارایه اطلاعات فنی و پالایش شده نقد و بررسی و فروش تجهیزات راه اندازی شده است.
کار و ارزش آفرینی جزیی از اهداف آرمانی این سایت است.
 بر این اساس تمامی افرادی که علاقه به همکاری با آرمانیکا را دارند میتوانند با مطالعه شرایط ذیل رزومه کاری خود را به آدرس   Jobs@armanica ارسال نمایید.
واحد نیروی انسانی آرمانیکا با مطالعه و بررسی رزومه های از افراد واجدالشرایط جهت انجام مصاحبه دعوت به عمل می آورند.

نیروی انسانی مورد نیاز آرمانیکا:
  1. نرم افزار نویس وب
  2. گرافیست وب
  3. انیماتور
  4. کارشناس تولید محتوا
  5. حسابدار و کمک حسابدار