تجهیزات ارتباطات رادیویی

ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
 • تولید کننده
آنتن امنی لینک رادیویی الکام L-COM Dual Omni Antenna
موجود
15,000,000 ریال
 • آنتن دوال پولار با بهره 13dBi
 • فرکانس 5GHz
 • Outdoor
رادیو نقطه به نقطه پراکسیم Proxim Tsunami QB-8100-LNK-WD Radio
به زودی
0 ریال
 • قابلیت اتصال 2 آنتن خارجی
 • حداکثر پهنای باند 300Mbps
 • بازه فرکانسی 2.3GHz تا 2.5GHz
 • حداکثر توان ارسالی 21dBm
   
آنتن امنی لینک رادیویی آلفا نتورک ALFA NETWORK AOA-5810M Omni Antenna
[ ناموجود ]
5,000,000 ریال
 • بهره 10dBi
 • بازه فرکانسی 5.1GHz تا 5.9GHz
 • Outdoor
آنتن امنی لینک رادیویی الکام L-COM Omni Antenna
[ ناموجود ]
8,000,000 ریال
 • بهره 8dBi
 • فرکانس 2.4GHz
 • Outdoor
آنتن امنی لینک رادیویی میکروتیک Mikrotik Omni Antenna
[ ناموجود ]
3,000,000 ریال
 • آنتن دوال باند با بهره 6dBi در فرکانس 2.4GHz و  بهره 8dBi در فرکانس 5GHz 
 • Outdoor
رادیو موتورولا نقطه به نقطه کمبیوم نت ورکز Motorola Cambium Networks ePMP1000
[ ناموجود ]
8,000,000 ریال
 • قابلیت اتصال 2 آنتن خارجی
 • حداکثر پهنای باند 150Mbps
 • بازه فرکانسی 5.150GHz تا 5.350GHz و 5.470GHz تا 5.875GHz
 • حداکثر توان ارسالی 23dBm
رادیو نقطه به نقطه دی لینک D-Link DAP-3310 PTP Wi-Fi Radio
[ ناموجود ]
0 ریال
 • آنتن داخلی 10dBi Sector
 • حداکثر پهنای باند 300Mbps
 • بازه فرکانسی 2.4GHz
رادیو نقطه به نقطه دی لینک D-Link DAP-3410 PTP Wi-Fi Radio
[ ناموجود ]
0 ریال
 • آنتن داخلی 15dBi Sector
 • حداکثر پهنای باند 300Mbps
 • بازه فرکانسی 5GHz
رادیو نقطه به نقطه دی لینک D-Link DAP-3520 PTP Wi-Fi Radio
[ ناموجود ]
0 ریال
 • دو آنتن داخلی با بهره 10dBi با قابلیت اتصال دو آنتن خارجی
 • حداکثر پهنای باند 300Mbps
 • بازه فرکانسی 2.4GHz تا 5GHz
 • حداکثر توان ارسالی 18dBm
رادیو نقطه به نقطه لیگو ویو LigoWave LigoPTP 5-N MIMO Radio
[ ناموجود ]
21,450,000 ریال
 • آنتن داخلی و قابلیت اتصال آنتن خارجی
 • حداکثر پهنای باند 300Mbps
 • بازه فرکانسی 5.150GHz تا 5.915GHz
 • حداکثر توان ارسالی 28dBm
رادیو نقطه به نقطه میکروتیک Mikrotik Sextant G-5HPnD Radio
[ ناموجود ]
5,860,000 ریال
 • دو آنتن داخلی با بهره 18dBi
 • حداکثر پهنای باند 300Mbps
 • بازه فرکانسی 5GHz
 • حداکثر توان ارسالی 30dBm
رادیو نقطه به نقطه میکروتیک Mikrotik Sxt G-5HnD Radio
[ ناموجود ]
0 ریال
 • آنتن داخلی با بهره 16dBi
 • حداکثر پهنای باند 54Mbps
 • بازه فرکانسی 5GHz
 • حداکثر توان ارسالی 26dBm
رادیو نقطه به نقطه نانو استیشن M5 یوبیکوئیتی Ubiquiti Nano Station M5 Radio
[ ناموجود ]
3,050,000 ریال
 • دو آنتن داخلی با بهره 14.6dBi و 16.1dBi
 • حداکثر پهنای باند 54Mbps
 • بازه فرکانسی 4.9GHz, 5.9GHz
 • حداکثر توان ارسالی 27dBm
رادیو نقطه به نقطه پاور استیشن 5 یوبیکوئیتی Ubiquiti PS5-22V Power Station 5 Radio
[ ناموجود ]
0 ریال
 • آنتن داخلی با بهره 22dBi
 • حداکثر پهنای باند 54Mbps
 • بازه فرکانسی 5GHz
 • حداکثر توان ارسالی 26dBm
رادیو نقطه به نقطه یوبیکوئیتی نانو استیشن لوکو M5 یوبیکوئیتی Ubiquiti Nano Station Loco M5 Radio
[ ناموجود ]
0 ریال
 • دو آنتن داخلی با بهره 13dBi
 • حداکثر پهنای باند 54Mbps
 • بازه فرکانسی 5GHz
 • حداکثر توان ارسالی 23dBm