کابل شبکه

ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
 • تولید کننده
کابل شبکه 100 متری دی لینک D-Link NCB-C6UGRYR-100 CAT6 Cable
فروش در ازای تایید موجودی
2,010,000 ریال
 • CAT6
 • Indoor
 • پوشش طوسی
کابل شبکه 305 متری دی لینک D-Link NCB-5EFOBLR-305 CAT5E Cable
فروش در ازای تایید موجودی
7,682,000 ریال
 • CAT5E
 • Outdoor
 • پوشش مشکی
کابل شبکه 305 متری دی لینک D-Link NCB-5ESFGRR-305 CAT5E Cable
فروش در ازای تایید موجودی
8,485,000 ریال
 • CAT5E
 • Indoor
 • پوشش طوسی
 • فویل دار، شیلددار
کابل شبکه 305 متری دی لینک D-Link NCB-5ESGRYR-305-24 CAT5E Cable
فروش در ازای تایید موجودی
6,324,000 ریال
 • CAT5E
 • Indoor
 • پوشش طوسی
 • فویل دار
کابل شبکه 305 متری دی لینک D-Link NCB-5EUGRYR-305 CAT5E Cable
فروش در ازای تایید موجودی
4,314,000 ریال
 • CAT5E
 • Indoor
 • پوشش طوسی
کابل شبکه 305 متری دی لینک D-Link NCB-6AUGRYR-305 CAT6A Cable
فروش در ازای تایید موجودی
7,682,000 ریال
 • CAT6A
 • Indoor
 • پوشش طوسی
کابل شبکه 305 متری دی لینک D-Link NCB-C6SFGRR-305 CAT6 Cable
فروش در ازای تایید موجودی
10,991,000 ریال
 • CAT6
 • Indoor
 • پوشش طوسی
 • فویل دار، شیلددار
کابل شبکه 305 متری دی لینک D-Link NCB-C6SGRYR-305-24 CAT6 Cable
فروش در ازای تایید موجودی
8,391,000 ریال
 • CAT6
 • Indoor
 • پوشش طوسی
 • فویل دار
کابل شبکه 305 متری دی لینک D-Link NCB-C6UGRYR-305-24 CAT6 Cable
فروش در ازای تایید موجودی
5,674,000 ریال
 • CAT6
 • Indoor
 • پوشش طوسی
کابل شبکه 305 متری دی لینک D-Link NCB-C6UGRYR-305-LS CAT6 Cable
فروش در ازای تایید موجودی
7,032,000 ریال
 • CAT6
 • Indoor
 • پوشش طوسی
کابل شبکه دی لینک 305 متری D-Link NCB-C6FOBLR-305 CAT6 Cable
[ ناموجود ]
10,873,000 ریال
 • CAT6
 • Outdoor
 • پوشش مشکی
 • دوبل ژاکت