مبدل ( کانورتر )

ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
 • تولید کننده
مبدل اترنت به فیبر نوری صنعتی موگزا MOXA IMC-P101-M-SC-T Ethernet to Fiber Converter
موجود
184,860,000 ریال
 • تبدیل اترنت به فیبر نوری مالتی مد
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps
 • 1 پورت فیبر نوری  100Mbps SC
 • دارای پاور ورودی 46V DC, 0.13A تا 57V DC
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
مبدل USB به سریال صنعتی آنتایرا antaira UTS-14621C USB to Serial Converter
موجود
28,600,000 ریال
 • دارای رابط USB 2.0
 • دارای سرعت 12Mbps
 • دارای یک پورت سریال RS-232/422/485 با کانکتور DB9 Male
 • درایور سازگار با Windows ،Linux
مبدل اترنت به فیبر نوری صنعتی آنتایرا antaira IMC-C100-M Ethernet to Fiber Converter
موجود
59,540,000 ریال
 • تبدیل اترنت به فیبر نوری مالتی مد 2 کیلومتر
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps
 • 1 پورت فیبر نوری 10/100Mbps SC
 • دارای پاور ورودی افزونه Redundant
مبدل اترنت به فیبر نوری صنعتی آنتایرا antaira IMC-C100-M-T Ethernet to Fiber Converter
موجود
59,540,000 ریال
 • تبدیل اترنت به فیبر نوری مالتی مد 2 کیلومتر
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps
 • 1 پورت فیبر نوری 10/100Mbps SC
 • دارای پاور ورودی افزونه Redundant
 • رنج دمایی گسترده منفی 40 تا مثبت 80 درجه سانتی گراد
مبدل اترنت به فیبر نوری صنعتی آنتایرا antaira IMC-C100-S3 Ethernet to Fiber Converter
موجود
59,540,000 ریال
 • تبدیل اترنت به فیبر نوری سینگل مود 30 کیلومتر
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps
 • 1 پورت فیبر نوری 10/100Mbps SC
 • دارای پاور ورودی افزونه Redundant
مبدل اترنت به فیبر نوری صنعتی آنتایرا antaira IMC-C100-S3-T Ethernet to Fiber Converter
موجود
59,540,000 ریال
 • تبدیل اترنت به فیبر نوری سینگل مود 30 کیلومتر
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps
 • 1 پورت فیبر نوری 10/100Mbps SC
 • دارای پاور ورودی افزونه Redundant
 • رنج دمایی گسترده منفی 40 تا مثبت 80 درجه سانتی گراد
مبدل اترنت به فیبر نوری صنعتی آنتایرا antaira IMC-C100-ST-M Ethernet to Fiber Converter
موجود
59,540,000 ریال
 • تبدیل اترنت به فیبر نوری مالتی مد 2 کیلومتر
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps
 • 1 پورت فیبر نوری 10/100Mbps ST
 • دارای پاور ورودی افزونه Redundant
مبدل اترنت به فیبر نوری صنعتی آنتایرا antaira IMC-C100-ST-M-T Ethernet to Fiber Converter
موجود
59,540,000 ریال
 • تبدیل اترنت به فیبر نوری مالتی مد 2 کیلومتر
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps
 • 1 پورت فیبر نوری 10/100Mbps ST
 • دارای پاور ورودی افزونه Redundant
 • رنج دمایی گسترده منفی 40 تا مثبت 80 درجه سانتی گراد
مبدل اترنت به فیبر نوری صنعتی آنتایرا antaira IMC-C100-ST-S3 Ethernet to Fiber Converter
موجود
59,540,000 ریال
 • تبدیل اترنت به فیبر نوری سینگل مود 30 کیلومتر
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps
 • 1 پورت فیبر نوری 10/100Mbps ST
 • دارای پاور ورودی افزونه Redundant
مبدل اترنت به فیبر نوری صنعتی آنتایرا antaira IMC-C100-ST-S3-T Ethernet to Fiber Converter
موجود
59,540,000 ریال
 • تبدیل اترنت به فیبر نوری سینگل مود 30 کیلومتر
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps
 • 1 پورت فیبر نوری 10/100Mbps ST
 • دارای پاور ورودی افزونه Redundant
 • رنج دمایی گسترده منفی 40 تا مثبت 80 درجه سانتی گراد
مبدل سریال به اترنت صنعتی تک پورت آنتایرا antaira Devolinx STE-501C Serial to Ethernet Device Server
موجود
43,160,000 ریال
 • تبدیل سریال به اترنت صنعتی
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps و 1 پورت سریال RS-232/422/485
 • پاور ورودی 9V DC تا 30V DC
مبدل سریال به اترنت صنعتی دو پورت آنتایرا antaira Devolinx STE-502C Serial to Ethernet Device Server
موجود
69,420,000 ریال
 • تبدیل سریال به اترنت صنعتی دو پورت
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps و 2 پورت سریال RS-232/422/485
 • پاور ورودی 9V DC تا 30V DC
مبدل اترنت به فیبر نوری صنعتی آیسون ISON IS-DF102-S-SC Ethernet to Fiber Converter
موجود
19,390,000 ریال
 • تبدیل اترنت به فیبر نوری سینگل مد
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps
 • 1 پورت فیبر نوری 10/100Mbps SC
 • دارای پاور ورودی 12V DC تا 60V DC
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
مبدل USB به سریال صنعتی موگزا MOXA Uport 1150 USB to Serial Converter
[ موجود ]
29,120,000 ریال
 • دارای رابط USB 2.0
 • دارای سرعت 12Mbps
 • دارای یک پورت سریال RS-232/422/485 به همراه یک تبدیل mini DB9-F به ترمینال
 • درایور سازگار با Windows ،WinCE ،Linux
مبدل اترنت به فیبر نوری صنعتی اورینگ ORing IGMC-1011GP Ethernet to Fiber Converter
فروش در ازای تایید موجودی
34,650,000 ریال
 • تبدیل اترنت به فیبر نوری
 • 1 پورت اترنت 10/100/1000Mbps
 • 1 پورت فیبر نوری 100/1000Mbps
 • دارای پاور ورودی 12V DC تا 48V DC