مودم ADSL / مودم ADSL وایرلس

ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
 • تولید کننده
 • باند فرکانسی
 • مدکاری
 • نوع استفاده
 • نوع آنتن
 • نوع مودم
 • سرعت انتقال داده
 • تعداد پورت LAN
 • پورت شبکه USB
 • قابلیت اتصال به هارد از طریق پورت USB
 • پشتیبانی از VPN
 • ویژگی رایانش ابری ( Cloud )
 • پشتیبانی از WPS
مودم ADSL بی سیم لینک سیس LINKSYS X3500 Wireless ADSL Modem Router
فروش در ازای تایید موجودی
6,250,000 ریال
 • قابلیت اتصال بی سیم و کابلی
 • سرعت بی سیم 750Mbps
 • قابلیت اتصال به هارد از طریق پورت USB
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
مودم ADSL بی سیم لینک سیس LINKSYS X6200 Wireless ADSL Modem Router
فروش در ازای تایید موجودی
4,940,000 ریال
 • قابلیت اتصال بی سیم و کابلی
 • سرعت بی سیم 733Mbps
 • قابلیت اتصال به هارد از طریق پورت USB
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
مودم ADSL بی سیم لینک سیس LINKSYS XAC1200 Wireless ADSL Modem Router
فروش در ازای تایید موجودی
7,270,000 ریال
 • قابلیت اتصال بی سیم و کابلی
 • سرعت بی سیم 867Mbps
 • قابلیت اتصال به هارد از طریق پورت USB
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
مودم ADSL بی سیم آی وان i1 i1-4PWiFi-01 Wireless ADSL Modem Router
[ ناموجود ]
750,000 ریال
 • قابلیت اتصال بی سیم و کابلی
 • سرعت بی سیم 150Mbps
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
مودم ADSL بی سیم دی لینک D-Link DSL-2730U ADSL Modem Wireless Router
[ ناموجود ]
0 ریال
 • قابلیت اتصال بی سیم و کابلی
 • سرعت بی سیم 150Mbps
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
مودم ADSL بی سیم دی لینک D-Link DSL-2740U Wireless ADSL Modem Router
[ ناموجود ]
0 ریال
 • قابلیت اتصال بی سیم و کابلی
 • سرعت بی سیم 300Mbps
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
مودم ADSL بی سیم دی لینک D-Link DSL-2750U/EE Wireless ADSL Modem Router
[ ناموجود ]
0 ریال
 • قابلیت اتصال بی سیم و کابلی و اتصال از طریق پورت USB
 • سرعت بی سیم 300Mbps
 • قابلیت اتصال به هارد از طریق پورت USB
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
مودم ADSL بی سیم دی لینک D-Link DSL-2770L Wireless ADSL Modem Cloud Router
[ ناموجود ]
0 ریال
 • قابلیت اتصال بی سیم و کابلی و اتصال از طریق پورت USB
 • سرعت بی سیم 300Mbps
 • قابلیت اتصال به هارد از طریق پورت USB
 • اتصال به سرویس رایانش ابری Mydlink
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
مودم ADSL بی سیم دی لینک D-Link DSL-2790U Wireless ADSL Modem Router
[ ناموجود ]
0 ریال
 • قابلیت اتصال بی سیم و کابلی
 • سرعت بی سیم 300Mbps
 • قابلیت اتصال به دستگاه های USB از طریق پورت USB 2.0
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
مودم ADSL بی سیم دی لینک D-Link DSL-2877AL Wireless ADSL Modem Router
[ ناموجود ]
0 ریال
 • قابلیت اتصال بی سیم و کابلی
 • سرعت بی سیم 750Mbps
 • قابلیت اتصال به دستگاه های USB از طریق پورت USB 2.0
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
مودم ADSL بی سیم لینک سیس LINKSYS X2000 Wireless ADSL Modem Router
[ ناموجود ]
0 ریال
 • قابلیت اتصال بی سیم و کابلی
 • سرعت بی سیم 300Mbps
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
مودم ADSL دی لینک D-Link DSL-2520U/EC ADSL Modem Router
[ ناموجود ]
0 ریال
 • قابلیت اتصال کابلی و اتصال از طریق پورت USB
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
مودم ADSL دی لینک D-Link DSL-2520U/Z2 ADSL Modem Router
[ ناموجود ]
0 ریال
 • قابلیت اتصال کابلی و اتصال از طریق پورت USB
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
مودم ADSL دی لینک D-Link DSL-2540U ADSL Modem Router
[ ناموجود ]
0 ریال
 • قابلیت اتصال کابلی
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
مودم ADSL وای فای دی لینک D-Link DSL-2600U/Z2 ADSL Modem Wireless Router
[ ناموجود ]
0 ریال
 • قابلیت اتصال بی سیم و کابلی
 • سرعت بی سیم 150Mbps
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک