پاورلاین ( انتقال دیتا از طریق برق )

ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
 • تولید کننده
آداپتور شبکه بی سیم پاورلاین دی لینک D-Link DHP-W311AV PowerLine Wireless Network Adapter
[ ناموجود ]
0 ریال
 • انتقال داده بر روی شبکه برق با سرعت DHP-308AV : 200Mbps و DHP-W310AV : 500Mbps
 • باند فرکانس کابلی 2MHz : DHP-308AV تا 68MHz و 2MHz : DHP-W310AV تا 30MHz
 • قابلیت اتصال کاربران به شبکه بی سیم
 • سرعت بی سیم 300Mbps
 • بدون نیاز به کابل کشی شبکه
آداپتور شبکه بی سیم پاورلاین دی لینک D-Link DHP-W312AV PowerLine Wireless Network Adapter
[ ناموجود ]
0 ریال
 • انتقال داده بر روی شبکه برق با سرعت 500Mbps
 • فرکانس رادیویی 2.4GHz و 5GHz ( دو باند فرکانسی )
 • قابلیت اتصال کاربران به شبکه بی سیم
 • سرعت بی سیم 600Mbps
 • بدون نیاز به کابل کشی شبکه
آداپتور شبکه پاورلاین دی لینک D-Link DHP-308AV PowerLine Network Adapter
[ ناموجود ]
0 ریال
 • انتقال داده بر روی شبکه برق با سرعت 200Mbps
 • باند فرکانس کابلی 2MHz تا 68MHz
 • بدون نیاز به کابل کشی شبکه
آداپتور شبکه پاورلاین دی لینک D-Link DHP-309AV PowerLine Network Adapter
[ ناموجود ]
0 ریال
 • انتقال داده بر روی شبکه برق با سرعت 200Mbps
 • بدون نیاز به کابل کشی شبکه
آداپتور شبکه پاورلاین دی لینک D-Link DHP-600AV/E PowerLine Network Adapter
[ ناموجود ]
0 ریال
 • انتقال داده بر روی شبکه برق با سرعت 600Mbps
 • باند فرکانس کابلی 2MHz تا 70MHz
 • بدون نیاز به کابل کشی شبکه
آداپتور شبکه پاورلاین دی لینک D-Link DHP-P307AV PowerLine Network Adapter
[ ناموجود ]
0 ریال
 • انتقال داده بر روی شبکه برق با سرعت 200Mbps
 • باند فرکانس کابلی 2MHz تا 30MHz
 • بدون نیاز به کابل کشی شبکه
آداپتور شبکه پاورلاین دی لینک D-Link DHP-P338AV PowerLine Network Adapter
[ ناموجود ]
0 ریال
 • انتقال داده بر روی شبکه برق با سرعت 500Mbps
 • باند فرکانس کابلی 2MHz تا 68MHz
 • بدون نیاز به کابل کشی شبکه
آداپتور شبکه پاورلاین دی لینک D-Link DHP-500AV PowerLine Network Adapter
[ توقف تولید ]
0 ریال
 • انتقال داده بر روی شبکه برق با سرعت 500Mbps
 • باند فرکانس کابلی 2MHz تا 70MHz
 • بدون نیاز به کابل کشی شبکه