تجهیزات ویپ ( VoIP )

ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
 • تولید کننده
سرور تلفنی دی لینک D-Link DVX-2004G IP PBX
موجود
27,500,000 ریال
 • سرویس دهی به 100 کاربر
 • 30 تماس همزمان
 • Asterisk
 • پشتیبانی از SIP
تلفن تحت شبکه فنویل fanvil C58 IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
2,564,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 2 حساب کاربری SIP
تلفن تحت شبکه فنویل fanvil C58P IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
2,744,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 2 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
تلفن تحت شبکه فنویل fanvil C62 IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
3,528,000 ریال
 • تلفن کارمند و منشی
 • پشتیبانی از 4 حساب کاربری SIP
تلفن تحت شبکه فنویل fanvil F52 IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
1,780,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 2 حساب کاربری SIP
تلفن تحت شبکه فنویل fanvil F52HP IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
1,995,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 2 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
تلفن تحت شبکه گرند استریم Grandstream GXP1105 IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
1,500,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 1 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
تلفن تحت شبکه گرند استریم Grandstream GXP1405 IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
2,800,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 2 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
تلفن تحت شبکه گرند استریم Grandstream GXP1450 IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
1,800,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 2 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
تلفن تحت شبکه گرند استریم Grandstream GXP2200 IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
8,420,000 ریال
 • تلفن مدیر
 • پشتیبانی از 6 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
 • نمایشگر لمسی
 • تصویری
تلفن تحت شبکه گرند استریم Grandstream GXV3275 IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
10,300,000 ریال
 • تلفن مدیر
 • پشتیبانی از 6 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
 • نمایشگر لمسی
 • تصویری
ماژول سخت افزاری فنویل Fanvil C10 Expansion Module
فروش در ازای تایید موجودی
1,995,000 ریال
گیت وی VOIP فنویل fanvil ATA-A1 Gateway
فروش در ازای تایید موجودی
1,550,000 ریال
 • دستگاه FXS
 • پورت 1 عدد
 • پشتیبانی از SIP
 • 1LAN
 • 1WAN
گیت وی VOIP فنویل fanvil ATA-A2 Gateway
فروش در ازای تایید موجودی
1,660,000 ریال
 • دستگاه FXS
 • پورت 2 عدد
 • پشتیبانی از SIP
 • 1LAN
 • 1WAN
گیت وی VOIP گرند استریم Grandstream HT486 Gateway
فروش در ازای تایید موجودی
0 ریال
 • دستگاه FXS
 • پورت 1 عدد
 • پشتیبانی از SIP
 • 1LAN
 • 1WAN