گیت وی ویپ ( VoIP Gateway )

ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
 • تولید کننده
 • تعداد پورت ها
 • نوع پورت گیت وی
 • پشتیبانی از فکس
 • پشتیبانی از h323
 • تعداد پورت LAN
 • امکان NAT
گیت وی VOIP فنویل fanvil ATA-A1 Gateway
فروش در ازای تایید موجودی
1,550,000 ریال
 • دستگاه FXS
 • پورت 1 عدد
 • پشتیبانی از SIP
 • 1LAN
 • 1WAN
گیت وی VOIP فنویل fanvil ATA-A2 Gateway
فروش در ازای تایید موجودی
1,660,000 ریال
 • دستگاه FXS
 • پورت 2 عدد
 • پشتیبانی از SIP
 • 1LAN
 • 1WAN
گیت وی VOIP گرند استریم Grandstream HT486 Gateway
فروش در ازای تایید موجودی
0 ریال
 • دستگاه FXS
 • پورت 1 عدد
 • پشتیبانی از SIP
 • 1LAN
 • 1WAN
گیت وی VOIP گرند استریم Grandstream HT488 Gateway
فروش در ازای تایید موجودی
0 ریال
 • دستگاه FXS و FXO
 • پورت 2 عدد
 • پشتیبانی از SIP
 • 1LAN
 • 1WAN
گیت وی VOIP گرند استریم Grandstream HT701 Gateway
فروش در ازای تایید موجودی
1,800,000 ریال
 • دستگاه FXS
 • پورت 1 عدد
 • پشتیبانی از SIP
 • 1LAN
گیت وی VOIP گرند استریم Grandstream HT702 Gateway
فروش در ازای تایید موجودی
2,420,000 ریال
 • دستگاه FXS
 • پورت 2 عدد
 • پشتیبانی از SIP
 • 1LAN
گیت وی VOIP گرند استریم Grandstream HT704 Gateway
فروش در ازای تایید موجودی
4,840,000 ریال
 • دستگاه FXS
 • پورت 4 عدد
 • پشتیبانی از SIP
 • 1LAN
پکیج انتقال خط تلفن دی لینک D-Link DVG-5004S/6004S
[ ناموجود ]
0 ریال
 • انتقال 4 خط تلفن هم زمان
 • پشتیبانی از پروتکل SIP
 • پشتیبانی از کدک Codec G.729
پکیج انتقال خط تلفن دی لینک D-Link DVG-5008S/6008S
[ ناموجود ]
0 ریال
 • انتقال 8 خط تلفن هم زمان
 • پشتیبانی از پروتکل SIP
 • پشتیبانی از کدک Codec G.729
گیت وی VOIP دی لینک D-Link DVG-2102S Gateway
[ ناموجود ]
0 ریال
 • دستگاه FXS
 • پورت 2 عدد
 • پشتیبانی از SIP
 • 1WAN
گیت وی VOIP دی لینک D-Link DVG-5004S Gateway
[ ناموجود ]
0 ریال
 • دستگاه FXS
 • پورت 4 عدد
 • پشتیبانی از SIP
 • 4LAN
 • 1WAN
گیت وی VOIP دی لینک D-Link DVG-5008S Gateway
[ ناموجود ]
12,140,000 ریال
 • دستگاه FXS
 • پورت 8 عدد
 • پشتیبانی از SIP
 • 4LAN
 • 1WAN
گیت وی VOIP دی لینک D-Link DVG-6004S Gateway
[ ناموجود ]
0 ریال
 • دستگاه FXO
 • پورت 4 عدد
 • پشتیبانی از SIP
 • 4LAN
 • 1WAN
گیت وی VOIP دی لینک D-Link DVG-6008S Gateway
[ ناموجود ]
0 ریال
 • دستگاه FXO
 • پورت 8 عدد
 • پشتیبانی از SIP
 • 4LAN
 • 1WAN
گیت وی ویپ نیوراک NewRock MX8-4 FXO VOIP Gateway
[ ناموجود ]
6,516,000 ریال
 • دستگاه FXO
 • پورت 4 عدد
 • پشتیبانی از SIP
 • 1 WAN/LAN