کامپیوتر و لوازم جانبی

ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
 • تولید کننده
انتقال دهنده و توسعه دهنده صوت و تصویر کابلی لنکنگ LENKENG LKV378 HDMI extender
فروش در ازای تایید موجودی
8,580,000 ریال
 • قابلیت پخش صوت و تصویر
 • قابلیت پخش فیلم های Full HD
 • دارای برد مفید 20000 متر از طریق کابل فیبر نوری
 • نصب و راه اندازی سریع و آسان
 • عدم وابستگی به نرم افزار یا سیستم عامل خاص
 • دارای قابلیت کنترل از راه دور
 • قابل نصب روی دیوار
انتقال دهنده و توسعه دهنده صوت و تصویر کابلی لنکنگ LENKENG LKV378-4K HDMI Extender
فروش در ازای تایید موجودی
16,400,000 ریال
 • قابلیت پخش صوت و تصویر
 • قابلیت پخش فیلم های Ultra HD
 • دارای برد مفید 20000 متر از طریق کابل فیبر نوری
 • نصب و راه اندازی سریع و آسان
 • عدم وابستگی به نرم افزار یا سیستم عامل خاص
 • دارای قابلیت کنترل از راه دور
 • پشتیبانی از HDbitT
 • قابل نصب روی دیوار
انتقال دهنده و توسعه دهنده صوت و تصویر کابلی لنکنگ LENKENG LKV378A HDMI Extender
فروش در ازای تایید موجودی
9,000,000 ریال
 • قابلیت پخش صوت و تصویر
 • قابلیت پخش فیلم های Full HD
 • دارای برد مفید 20000 متر از طریق کابل فیبر نوری
 • سازگاری با نسخه HDCP
 • نصب و راه اندازی سریع و آسان
 • عدم وابستگی به نرم افزار یا سیستم عامل خاص
 • دارای قابلیت کنترل از راه دور
 • پشتیبانی از HDbitT
 • قابل نصب روی دیوار
انتقال دهنده و توسعه دهنده صوت و تصویر کابلی لنکنگ LENKENG LKV378SDI SDI Extender
فروش در ازای تایید موجودی
15,400,000 ریال
 • قابلیت پخش صوت و تصویر
 • 1 ورودی و 1 خروجی SDI
 • قابلیت پخش فیلم های Full HD
 • دارای برد مفید 20000 متر از طریق کابل فیبر نوری
 • نصب و راه اندازی سریع و آسان
 • عدم وابستگی به نرم افزار یا سیستم عامل خاص
 • دارای قابلیت کنترل از راه دور
 • پشتیبانی از HDbitT
 • قابل نصب روی دیوار
انتقال دهنده و توسعه دهنده صوت و تصویر کابلی لنکنگ LENKENG LKV378VGA VGA Extender
فروش در ازای تایید موجودی
13,500,000 ریال
 • قابلیت پخش صوت و تصویر
 • 1 ورودی و 1 خروجی VGA 3.5mm
 • قابلیت پخش فیلم های HD
 • دارای برد مفید 20000 متر از طریق کابل فیبر نوری
 • نصب و راه اندازی سریع و آسان
 • عدم وابستگی به نرم افزار یا سیستم عامل خاص
 • دارای قابلیت کنترل از راه دور
 • پشتیبانی از HDbitT
 • قابل نصب روی دیوار
انتقال دهنده و توسعه دهنده صوت و تصویر کابلی لنکنگ LENKENG LKV379 HDMI Extender
فروش در ازای تایید موجودی
7,200,000 ریال
 • قابلیت پخش صوت و تصویر
 • قابلیت پخش فیلم های Full HD
 • انتقال اطلاعات از طریق کابل کواکسیال
 • نصب و راه اندازی سریع و آسان
 • عدم وابستگی به نرم افزار یا سیستم عامل خاص
انتقال دهنده و توسعه دهنده صوت و تصویر کابلی لنکنگ LENKENG LKV380 HDMI Extender
فروش در ازای تایید موجودی
12,100,000 ریال
 • قابلیت پخش صوت و تصویر
 • قابلیت پخش فیلم های Full HD
 • دارای برد مفید 300 متر از طریق کابل برق
 • نصب و راه اندازی سریع و آسان
 • عدم وابستگی به نرم افزار یا سیستم عامل خاص
 • دارای قابلیت کنترل از راه دور
 • پشتیبانی از HDbitT
انتقال دهنده و توسعه دهنده صوت و تصویر کابلی لنکنگ LENKENG LKV380Pro HDMI Extender
فروش در ازای تایید موجودی
16,150,000 ریال
 • قابلیت پخش صوت و تصویر
 • قابلیت پخش فیلم های Full HD
 • دارای برد مفید 300 متر از طریق کابل برق
 • قابلیت افزایش گیرنده تا 4 عدد
 • نصب و راه اندازی سریع و آسان
 • عدم وابستگی به نرم افزار یا سیستم عامل خاص
 • دارای قابلیت کنترل از راه دور
 • پشتیبانی از HDbitT
انتقال دهنده و توسعه دهنده صوت و تصویر کابلی لنکنگ LENKENG LKV383 HDMI Extender
فروش در ازای تایید موجودی
3,850,000 ریال
 • قابلیت پخش صوت و تصویر
 • قابلیت پخش فیلم های Full HD
 • دارای برد مفید 120 متر از طریق کابل CAT6
 • قابلیت افزایش گیرنده با استفاده از سوئیچ
 • نصب و راه اندازی سریع و آسان
 • عدم وابستگی به نرم افزار یا سیستم عامل خاص
 • دارای قابلیت کنترل از راه دور
 • قابل نصب روی دیوار
انتقال دهنده و توسعه دهنده صوت و تصویر کابلی لنکنگ LENKENG LKV383N HDMI Extender
فروش در ازای تایید موجودی
4,370,000 ریال
 • قابلیت پخش صوت و تصویر
 • قابلیت پخش فیلم های HD
 • دارای برد مفید 120 متر از طریق کابل CAT6
 • قابلیت افزایش گیرنده با استفاده از سوئیچ
 • دارای قابلیت کنترل از راه دور
 • نصب و راه اندازی سریع و آسان
 • عدم وابستگی به نرم افزار یا سیستم عامل خاص
 • پشتیبانی از HDbitT
 • قابل نصب روی دیوار
انتقال دهنده و توسعه دهنده صوت و تصویر کابلی لنکنگ LENKENG LKV383PoE HDMI Extender
فروش در ازای تایید موجودی
6,750,000 ریال
 • قابلیت پخش صوت و تصویر
 • قابلیت پخش فیلم های Full HD
 • دارای برد مفید 120 متر از طریق کابل CAT5/5e/6
 • قابلیت افزایش گیرنده تا 3 عدد با استفاده از سوئیچ
 • تامین برق فرستنده و گیرنده با استفاده از سوئیچ PoE
 • پشتیبانی از نسخه های HDMI 1.4, HDCP
 • دارای قابلیت کنترل از راه دور
 • نصب و راه اندازی سریع و آسان
 • عدم وابستگی به نرم افزار یا سیستم عامل خاص
 • قابل نصب روی دیوار
انتقال دهنده و توسعه دهنده صوت و تصویر کابلی لنکنگ LENKENG LKV383Pro HDMI Extender
فروش در ازای تایید موجودی
5,150,000 ریال
 • قابلیت پخش صوت و تصویر
 • قابلیت پخش فیلم های Full HD
 • دارای برد مفید 120 متر از طریق کابل CAT5/5e/6
 • قابلیت افزایش گیرنده با استفاده از سوئیچ
 • نصب و راه اندازی سریع و آسان
 • عدم وابستگی به نرم افزار یا سیستم عامل خاص
 • دارای قابلیت کنترل از راه دور
انتقال دهنده و توسعه دهنده صوت و تصویر کابلی لنکنگ LENKENG LKV383SDI SDI Extender
فروش در ازای تایید موجودی
11,800,000 ریال
 • قابلیت پخش صوت و تصویر
 • 1 ورودی و 1 خروجی SDI
 • قابلیت پخش فیلم های Full HD
 • دارای برد مفید 120 متر از طریق کابل CAT5/5e/6
 • نصب و راه اندازی سریع و آسان
 • عدم وابستگی به نرم افزار یا سیستم عامل خاص
 • دارای قابلیت کنترل از راه دور
 • پشتیبانی از HDbitT
 • قابل نصب روی دیوار
انتقال دهنده و توسعه دهنده صوت و تصویر کابلی لنکنگ LENKENG LKV383VGA VGA Extender
فروش در ازای تایید موجودی
5,350,000 ریال
 • قابلیت پخش صوت و تصویر
 • 1 ورودی و 1 خروجی VGA 3.5mm برای ارتباط 1 به 1
 • قابلیت پخش فیلم های HD
 • دارای برد مفید 120 متر از طریق کابل CAT5/5e/6
 • قابلیت افزایش گیرنده با استفاده از سوئیچ
 • نصب و راه اندازی سریع و آسان
 • عدم وابستگی به نرم افزار یا سیستم عامل خاص
 • پشتیبانی از HDbitT
 • قابل نصب روی دیوار
انتقال دهنده و توسعه دهنده صوت و تصویر کابلی لنکنگ LENKENG LKV383W HDMI Extender
فروش در ازای تایید موجودی
5,750,000 ریال
 • قابلیت پخش صوت و تصویر
 • قابلیت پخش فیلم های Full HD
 • دارای برد مفید 120 متر از طریق کابل CAT5/5e/6
 • قابلیت افزایش گیرنده با استفاده از سوئیچ
 • نصب و راه اندازی سریع و آسان
 • عدم وابستگی به نرم افزار یا سیستم عامل خاص
 • دارای قابلیت کنترل از راه دور
 • قابل نصب روی دیوار