تجهیزات شبکه صنعتی برند آیسون ISON

ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
 • تولید کننده
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-DF305 Unmanaged Ethernet Switch
فروش در ازای تایید موجودی
4,175,672 ریال
 • 5 پورت 100Mbps
 • قابل نصب در ریل و دیوار
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غبر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-DF305-S Unmanaged Ethernet Switch
فروش در ازای تایید موجودی
6,495,489 ریال
 • 4 پورت 100Mbps و 1 پورت 100Mbps فیبر نوری سینگل مد
 • قابل نصب در ریل و دیوار
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غبر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
 
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-DF305P-4 Unmanaged Ethernet Switch
فروش در ازای تایید موجودی
11,135,124 ریال
 • 4 پورت 100Mbps PoE و 1 پورت 100Mbps
 • قابل نصب در ریل و دیوار
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غبر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-DF305P-F-4 Unmanaged Ethernet Switch
فروش در ازای تایید موجودی
12,063,051 ریال
 • 4 پورت 100Mbps و 1 پورت 100Mbps فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در ریل و دیوار
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غبر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-DF308 Unmanaged Ethernet Switch
فروش در ازای تایید موجودی
5,567,562 ریال
 • 8 پورت 100Mbps
 • قابل نصب در ریل و دیوار
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غبر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-DF308P-8 Unmanaged Ethernet Switch
فروش در ازای تایید موجودی
17,630,613 ریال
 • 8 پورت 100Mbps PoE
 • قابل نصب در ریل و دیوار
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-DG305 Unmanaged Ethernet Switch
فروش در ازای تایید موجودی
7,423,416 ریال
 • 5 پورت 1000Mbps
 • قابل نصب در ریل و دیوار
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غبر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-DG305-F Unmanaged Ethernet Switch
فروش در ازای تایید موجودی
7,887,380 ریال
 • 4 پورت 1000Mbps و 1 پورت 1000Mbps فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در ریل و دیوار
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غبر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-DG305P-4 Unmanaged Ethernet Switch
فروش در ازای تایید موجودی
12,063,051 ریال
 • 4 پورت 1000Mbps PoE و 1 پورت 1000Mbps
 • قابل نصب در ریل و دیوار
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غبر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-DG305P-F-4 Unmanaged Ethernet Switch
فروش در ازای تایید موجودی
12,990,978 ریال
 • 4 پورت 1000Mbps PoE و 1 پورت 1000Mbps فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در ریل و دیوار
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غبر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-DG308 Unmanaged Ethernet Switch
فروش در ازای تایید موجودی
11,135,124 ریال
 • 8 پورت 1000Mbps
 • قابل نصب در ریل و دیوار
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غبر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-DG308-2F Unmanaged Ethernet Switch
فروش در ازای تایید موجودی
12,063,051 ریال
 • 6 پورت 1000Mbps و 2 پورت 1000Mb فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در ریل و دیوار
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غبر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-DG308P-4 Unmanaged Ethernet Switch
فروش در ازای تایید موجودی
16,702,686 ریال
 • 4 پورت 1000Mbps PoE و4 پورت 1000Mbps
 • قابل نصب در ریل و دیوار
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-DG308P-8 Unmanaged Ethernet Switch
فروش در ازای تایید موجودی
18,558,540 ریال
 • 8 پورت 1000Mbps PoE
 • قابل نصب در ریل و دیوار
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-DG508-2F Managed Ethernet Switch
فروش در ازای تایید موجودی
30,621,591 ریال
 • 6 پورت 100Mbps و 2 پورت 1000Mbps فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در ریل و دیوار
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غبر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی