وسترمو(Westermo)

ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
 • تولید کننده
آداپتور صنعتی وسترمو Westermo PS-30 DIN-rail Power Supply Unit
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
7,330,000 ریال
 • برق ورودی 85V AC تا 264V AC و 85V DC تا 375V DC
 • برق خروجی 24V DC, 1.3A
 • متوسط زمان بین دو خرابی 650,000 ساعت 
 • قابل نصب روی ریل
توسعه دهنده اترنت صنعتی وسترمو Westermo DDW-142 Industrial Manage Ethernet Extender
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
46,260,000 ریال
 • دارای 2 ترمینال SHDSL
 • 2 پورت 100Mbps
 • 1 پورت RJ-45 با استاندارد RS-232
 • دارای پهنای باند 15Mbps
توسعه دهنده اترنت صنعتی وسترمو Westermo DDW-142-485 Industrial Manage Ethernet Extender
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
46,260,000 ریال
 • دارای 2 ترمینال SHDSL
 • 2 پورت 100Mbps
 • دارای 1 ترمینال با استاندارد RS-422/485
 • دارای پهنای باند 15Mbps
توسعه دهنده اترنت صنعتی وسترمو Westermo DDW-142-EX Industrial Manage Ethernet Extender
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
51,890,000 ریال
 • دارای 2 ترمینال SHDSL
 • 2 پورت 100Mbps
 • 1 پورت RJ-45 با استاندارد RS-232
 • دارای پهنای باند 15Mbps
 • مناسب برای کار در مکان های خطرناک
توسعه دهنده اترنت صنعتی وسترمو Westermo DDW-220 Industrial Manage Ethernet Extender
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
74,690,000 ریال
 • دارای 2 ترمینال SHDSL
 • 4 پورت 100Mbps
 • دارای پهنای باند 5.7Mbps
توسعه دهنده اترنت صنعتی وسترمو Westermo DDW-242 Industrial Manage Ethernet Extender
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
0 ریال
 • دارای 2 ترمینال SHDSL
 • 2 پورت 100Mbps
 • 1 پورت RJ-45 با استاندارد RS-232
 • دارای پهنای باند 15Mbps
توسعه دهنده اترنت صنعتی وسترمو Westermo DDW-242-485 Industrial Manage Ethernet Extender
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
0 ریال
 • دارای 2 ترمینال SHDSL
 • 2 پورت 100Mbps
 • دارای 1 ترمینال با استاندارد RS-422/485
 • دارای حداکثر پهنای باند 15.3Mbps
سوئیچ صنعتی وسترمو Westermo L105-S1 Managed Ethernet Switch
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
37,890,000 ریال
 • 4 پورت 100Mbps و 1 پورت سریال RS-232
 • قابل نصب روی ریل
 • بدنه فلزی
سوئیچ صنعتی وسترمو Westermo L105-S1-EX Managed Ethernet Switch
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
43,470,000 ریال
 • 4 پورت 100Mbps و 1 پورت سریال RS-232
 • قابل نصب روی ریل
 • بدنه فلزی
 • مناسب برای کار در مکان های خطرناک
سوئیچ صنعتی وسترمو Westermo L106-F2G Managed Ethernet Switch
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
32,490,000 ریال
 • 4 پورت 100Mbps و قابلیت افزودن 2 ماژول SFP 1000Mbps یا اترنت 1000Mbps
 • قابل نصب روی ریل
 • بدنه فلزی
سوئیچ صنعتی وسترمو Westermo L106-F2G-EX Managed Ethernet Switch
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
38,070,000 ریال
 • 4 پورت 100Mbps و قابلیت افزودن 2 ماژول SFP 1000Mbps یا اترنت 1000Mbps
 • قابل نصب روی ریل
 • بدنه فلزی
 • مناسب برای کار در مکان های خطرناک
سوئیچ صنعتی وسترمو Westermo L106-S2 Managed Ethernet Switch
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
46,000,000 ریال
 • 4 پورت 100Mbps و 1 پورت سریال RS-232 و 1 پورت سریال RS-422/485
 • قابل نصب روی ریل
 • بدنه فلزی
سوئیچ صنعتی وسترمو Westermo L106-S2-EX Managed Ethernet Switch
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
51,580,000 ریال
 • 4 پورت 100Mbps و 1 پورت سریال RS-232 و 1 پورت سریال RS-422/485
 • قابل نصب روی ریل
 • بدنه فلزی
 • مناسب برای کار در مکان های پر خطر
سوئیچ صنعتی وسترمو Westermo L108-F2G-S2 Managed Ethernet Switch
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
56,820,000 ریال
 • 4 پورت 100Mbps و 1 پورت سریال RS-232 و 1 پورت سریال RS-422/485 و قابلیت افزودن 2 ماژول SFP 1000Mbps
 • ​قابل نصب روی ریل
 • بدنه فلزی
سوئیچ صنعتی وسترمو Westermo L108-F2G-S2-EX Managed Ethernet Switch
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
62,440,000 ریال
 • 4 پورت 100Mbps و 1 پورت سریال RS-232 و 1 پورت سریال RS-422/485 و قابلیت افزودن 2 ماژول SFP 1000Mbps
 • قابل نصب روی ریل
 • بدنه فلزی
 • مناسب برای کار در مکان های خطرناک