تجهیزات ویپ ( VoIP )

ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
 • تولید کننده
ماژول سخت افزاری دی لینک D-Link DPH-400EDM/F3 IP Phone Extension
موجود
2,730,000 ریال
 • جهت استفاده با تلفن های DPH-400SE/F3 و DPH-150SE/F3
سرور تلفنی دی لینک D-Link DVX-2004G IP PBX
موجود
27,500,000 ریال
 • سرویس دهی به 100 کاربر
 • 30 تماس همزمان
 • Asterisk
 • پشتیبانی از SIP
تلفن بی سیم DECT تحت شبکه یالینک Yealink W52H IP DECT Phone
فروش در ازای تایید موجودی
4,000,000 ریال
 • تلفن کارمند و مدیر
 • پشتیبانی از SIP
تلفن بی سیم DECT تحت شبکه یالینک Yealink W52P IP DECT Phone
فروش در ازای تایید موجودی
6,200,000 ریال
مبنی بر 1 نظر
 • تلفن کارمند و مدیر
 • پشتیبانی از SIP
 • پشتیبانی از 5 حساب کاربری
 • پشتیبانی از PoE
 • همراه با Base
تلفن بی سیم DECT تحت شبکه یالینک Yealink W56H IP DECT Phone
فروش در ازای تایید موجودی
4,150,000 ریال
 • تلفن کارمند و مدیر
 • پشتیبانی از SIP
تلفن بی سیم DECT تحت شبکه یالینک Yealink W56P IP DECT Phone
فروش در ازای تایید موجودی
6,800,000 ریال
 • تلفن کارمند و مدیر
 • پشتیبانی از SIP
 • پشتیبانی از 5 حساب کاربری
 • پشتیبانی از PoE
 • همراه با Base
تلفن تحت شبکه فنویل fanvil C58 IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
2,564,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 2 حساب کاربری SIP
تلفن تحت شبکه فنویل fanvil C58P IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
2,744,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 2 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
تلفن تحت شبکه فنویل fanvil C62 IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
3,528,000 ریال
 • تلفن کارمند و منشی
 • پشتیبانی از 4 حساب کاربری SIP
تلفن تحت شبکه فنویل fanvil F52 IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
1,780,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 2 حساب کاربری SIP
تلفن تحت شبکه فنویل fanvil F52HP IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
1,995,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 2 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
تلفن تحت شبکه گرند استریم Grandstream GXP1105 IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
1,500,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 1 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
تلفن تحت شبکه گرند استریم Grandstream GXP1405 IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
2,800,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 2 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
تلفن تحت شبکه گرند استریم Grandstream GXP1450 IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
1,800,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 2 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
تلفن تحت شبکه گرند استریم Grandstream GXP2200 IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
8,420,000 ریال
 • تلفن مدیر
 • پشتیبانی از 6 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
 • نمایشگر لمسی
 • تصویری