تجهیزات شبکه صنعتی برند آیسون ISON

ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
 • تولید کننده
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-DG306P-2F-4 Unmanaged Ethernet Switch
موجود
15,300,000 ریال
 • 4 پورت 1000Mbps PoE و 2 پورت 1000Mbps فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در ریل و دیوار
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
آداپتور صنعتی آیسون ISON IS-DR-120-48 DIN-rail Power Supply
فروش در ازای تایید موجودی
3,830,000 ریال
 • برق ورودی 248V DC تا 370V DC
 • برق خروجی 2.5A و 48V DC تا 53V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی آیسون ISON IS-DR-45-24 DIN-rail Power Supply
فروش در ازای تایید موجودی
2,390,000 ریال
 • برق ورودی 85V AC تا 264V AC
 • برق خروجی 2A و 21.6V DC تا 26.4V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی آیسون ISON IS-DR-75-24 DIN-rail Power Supply
فروش در ازای تایید موجودی
3,350,000 ریال
 • برق ورودی 85V AC تا 264V AC
 • برق خروجی 3.2A و 24V DC تا 28V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی آیسون ISON IS-DR-75-48 DIN-rail Power Supply
فروش در ازای تایید موجودی
3,350,000 ریال
 • برق ورودی 85V AC تا 264V AC
 • برق خروجی 1.6A و 48V DC تا 53V DC
 • قابل نصب روی ریل
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-DF305 Unmanaged Ethernet Switch
فروش در ازای تایید موجودی
4,590,000 ریال
 • 5 پورت 100Mbps
 • قابل نصب در ریل و دیوار
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غیر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-DF305-S Unmanaged Ethernet Switch
فروش در ازای تایید موجودی
7,650,000 ریال
 • 4 پورت 100Mbps و 1 پورت 100Mbps فیبر نوری سینگل مد
 • قابل نصب در ریل و دیوار
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غیر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
 
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-DF305P-4 Unmanaged Ethernet Switch
فروش در ازای تایید موجودی
11,470,000 ریال
 • 4 پورت 100Mbps PoE و 1 پورت 100Mbps
 • قابل نصب در ریل و دیوار
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غبر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-DF305P-F-4 Unmanaged Ethernet Switch
فروش در ازای تایید موجودی
12,430,000 ریال
 • 4 پورت 100Mbps PoE و 1 پورت 100Mbps فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در ریل و دیوار
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غیر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-DF308 Unmanaged Ethernet Switch
فروش در ازای تایید موجودی
5,740,000 ریال
 • 8 پورت 100Mbps
 • قابل نصب در ریل و دیوار
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غبر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-DF308P-8 Unmanaged Ethernet Switch
فروش در ازای تایید موجودی
18,160,000 ریال
 • 8 پورت 100Mbps PoE
 • قابل نصب در ریل و دیوار
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-DG305 Unmanaged Ethernet Switch
فروش در ازای تایید موجودی
7,650,000 ریال
 • 5 پورت 1000Mbps
 • قابل نصب در ریل و دیوار
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غبر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-DG305-F Unmanaged Ethernet Switch
فروش در ازای تایید موجودی
8,130,000 ریال
 • 4 پورت 1000Mbps و 1 پورت 1000Mbps فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در ریل و دیوار
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غبر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-DG305P-4 Unmanaged Ethernet Switch
فروش در ازای تایید موجودی
12,430,000 ریال
 • 4 پورت 1000Mbps PoE و 1 پورت 1000Mbps
 • قابل نصب در ریل و دیوار
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غیر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-DG305P-F-4 Unmanaged Ethernet Switch
فروش در ازای تایید موجودی
13,380,000 ریال
 • 4 پورت 1000Mbps PoE و 1 پورت 1000Mbps فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در ریل و دیوار
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غبر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی