سوئیچ صنعتی EN50155 موگزا MOXA

ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
 • تولید کننده
سوئیچ صنعتی موگزا MOXA TN-5524-8PoE-P24-CT-T Managed Ethernet Switches
[ توقف تولید ]
0 ریال
 • 8 پورت M12 100Mbps PoE و 16 پورت M12 100Mbps
 • قابل استفاده در قطار
 • بدنه فلزی
 • دارای پوشش اضافه روی بورد، برای جلوگیری از نفوذ رطوبت و مایعات
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی موگزا MOXA TN-5524-8PoE-P24-T Managed Ethernet Switches
[ توقف تولید ]
0 ریال
 • 8 پورت M12 100Mbps PoE و 16 پورت M12 100Mbps
 • قابل استفاده در قطار
 • بدنه فلزی
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی موگزا MOXA TN-5308-LV Unmanaged Ethernet Switches
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
155,220,000 ریال
 • 8 پورت M12 100Mbps
 • قابل استفاده در قطار
 • بدنه فلزی
سوئیچ صنعتی موگزا MOXA TN-5308-LV-T Unmanaged Ethernet Switches
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
179,140,000 ریال
 • 8 پورت M12 100Mbps
 • قابل استفاده در قطار
 • بدنه فلزی
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی موگزا MOXA TN-5308-MV Unmanaged Ethernet Switches
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
200,460,000 ریال
 • 8 پورت M12 100Mbps
 • قابل استفاده در قطار
 • بدنه فلزی
سوئیچ صنعتی موگزا MOXA TN-5308-MV-T Unmanaged Ethernet Switches
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
224,640,000 ریال
 • 8 پورت M12 100Mbps
 • قابل استفاده در قطار
 • بدنه فلزی
سوئیچ صنعتی موگزا MOXA TN-5816ABP-WV-CT-T Managed Ethernet Switches
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
1,756,040,000 ریال
 • 16 پورت M12 100Mbps
 • قابل استفاده در قطار
 • بدنه فلزی
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
 • دارای پوشش اضافه روی بورد، برای جلوگیری از نفوذ رطوبت و مایعات
سوئیچ صنعتی موگزا MOXA TN-5816ABP-WV-T Managed Ethernet Switches
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
1,626,040,000 ریال
 • 16 پورت M12 100Mbps
 • قابل استفاده در قطار
 • بدنه فلزی
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی موگزا MOXA TN-5818A-2GTXBP-WV-CT-T Managed Ethernet Switches
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
1,950,780,000 ریال
 • 16 پورت M12 100Mbps و 2 پورت M12 1000Mbps
 • قابل استفاده در قطار
 • بدنه فلزی
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
 • دارای پوشش اضافه روی بورد، برای جلوگیری از نفوذ رطوبت و مایعات
سوئیچ صنعتی موگزا MOXA TN-5818A-2GTXBP-WV-T Managed Ethernet Switches
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
1,806,220,000 ریال
 • 16 پورت M12 100Mbps و 2 پورت M12 1000Mbps
 • قابل استفاده در قطار
 • بدنه فلزی
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی