بوفالو (BUFFALO)

BUFFALO
ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
هارد اکسترنال بوفالو BUFFALO MiniStation DDR HD-PGDU3 - 1TB External Hard Drive
[ ناموجود ]
5,600,000 ریال
 • ظرفیت 1TB
 • رابط USB 3.0
 • قابلیت پسورد گذاشتن بر روی هارد
هارد اکسترنال بوفالو BUFFALO MiniStation Extreme HD-PZ1.0U3B - 1TB External Hard Drive
[ ناموجود ]
4,032,000 ریال
 • ظرفیت 1TB
 • رابط USB 3.0
 • ضد ضربه
 • قابلیت پسورد گذاشتن بر روی هارد
هارد اکسترنال بوفالو BUFFALO MiniStation Extreme HD-PZ1.0U3R - 1TB External Hard Drive
[ ناموجود ]
4,032,000 ریال
 • ظرفیت 1TB
 • رابط USB 3.0
 • ضد ضربه
 • قابلیت پسورد گذاشتن بر روی هارد
هارد اکسترنال بوفالو BUFFALO MiniStation Extreme HD-PZ1.0U3S - 1TB External Hard Drive
[ ناموجود ]
4,032,000 ریال
 • ظرفیت 1TB
 • رابط USB 3.0
 • ضد ضربه
 • قابلیت پسورد گذاشتن بر روی هارد
هارد اکسترنال بوفالو BUFFALO MiniStation Extreme HD-PZ500U3B - 500GB External Hard Drive
[ ناموجود ]
0 ریال
 • ظرفیت 500GB
 • رابط USB 3.0
 • ضد ضربه
 • قابلیت پسورد گذاشتن بر روی هارد
هارد اکسترنال بوفالو BUFFALO MiniStation Extreme HD-PZ500U3R - 500GB External Hard Drive
[ ناموجود ]
0 ریال
 • ظرفیت 500GB
 • رابط USB 3.0
 • ضد ضربه
 • قابلیت پسورد گذاشتن بر روی هارد
هارد اکسترنال بوفالو BUFFALO MiniStation Extreme HD-PZ500U3S - 500GB External Hard Drive
[ ناموجود ]
0 ریال
 • ظرفیت 500GB
 • رابط USB 3.0
 • ضد ضربه
 • قابلیت پسورد گذاشتن بر روی هارد
هارد اکسترنال بوفالو BUFFALO MiniStation Extreme HD-PZFU3 - 2TB External Hard Drive
[ ناموجود ]
5,900,000 ریال
 • ظرفیت 2TB
 • رابط USB 3.0
 • ضد ضربه
 • ضد آب
 • قابلیت پسورد گذاشتن بر روی هارد
هارد اکسترنال بوفالو BUFFALO MiniStation Extreme HD-PZU3 - 2TB External Hard Drive
[ ناموجود ]
5,936,000 ریال
 • ظرفیت 2TB
 • رابط USB 3.0
 • ضد ضربه
 • قابلیت پسورد گذاشتن بر روی هارد
هارد اکسترنال بوفالو BUFFALO MiniStation Plus HD-PNTU3 - 1TB External Hard Drive
[ ناموجود ]
0 ریال
 • ظرفیت 1TB
 • رابط USB 3.0
 • ضد ضربه
 • قابلیت پسورد گذاشتن بر روی هارد
هارد اکسترنال بوفالو BUFFALO MiniStation Plus HD-PNTU3 - 500GB External Hard Drive
[ ناموجود ]
0 ریال
 • ظرفیت 500GB
 • رابط USB 3.0
 • ضد ضربه
 • قابلیت پسورد گذاشتن بر روی هارد