کال پاور (CULLPOWER)

CULLPOWER
ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
آداپتور برق کال پاور CULLPOWER SAW30-240-0800G Power Supply Adapter
موجود
130,000 ریال
  • پشتیبانی از پریزهایی با استاندارد EU
  • برق ورودی 100V AC تا 240V AC
  • برق خروجی 24V DC, 0.8A