دیجیوم (Digium)

Digium
ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
تلفن تحت شبکه دیجیوم Digium D50 IP Phone
[ ناموجود ]
9,000,000 ریال
  • تلفن کارمند
  • پشتیبانی از 4 حساب کاربری SIP
  • پشتیبانی از PoE
  • تطابق کامل با استریسک ( Asterisk )
تلفن تحت شبکه دیجیوم Digium D70 IP Phone
[ ناموجود ]
0 ریال
  • تلفن مدیر
  • پشتیبانی از 6 حساب کاربری SIP
  • پشتیبانی از PoE
  • تطابق کامل با استریسک ( Asterisk )