گرند استریم (Grandstream)

Grandstream
ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
تلفن تحت شبکه گرند استریم Grandstream GXP1105 IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
1,500,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 1 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
تلفن تحت شبکه گرند استریم Grandstream GXP1405 IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
2,800,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 2 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
تلفن تحت شبکه گرند استریم Grandstream GXP1450 IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
1,800,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 2 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
تلفن تحت شبکه گرند استریم Grandstream GXP2200 IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
8,420,000 ریال
 • تلفن مدیر
 • پشتیبانی از 6 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
 • نمایشگر لمسی
 • تصویری
تلفن تحت شبکه گرند استریم Grandstream GXV3275 IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
10,300,000 ریال
 • تلفن مدیر
 • پشتیبانی از 6 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
 • نمایشگر لمسی
 • تصویری
گیت وی VOIP گرند استریم Grandstream HT486 Gateway
فروش در ازای تایید موجودی
0 ریال
 • دستگاه FXS
 • پورت 1 عدد
 • پشتیبانی از SIP
 • 1LAN
 • 1WAN
گیت وی VOIP گرند استریم Grandstream HT488 Gateway
فروش در ازای تایید موجودی
0 ریال
 • دستگاه FXS و FXO
 • پورت 2 عدد
 • پشتیبانی از SIP
 • 1LAN
 • 1WAN
گیت وی VOIP گرند استریم Grandstream HT701 Gateway
فروش در ازای تایید موجودی
1,800,000 ریال
 • دستگاه FXS
 • پورت 1 عدد
 • پشتیبانی از SIP
 • 1LAN
گیت وی VOIP گرند استریم Grandstream HT702 Gateway
فروش در ازای تایید موجودی
2,420,000 ریال
 • دستگاه FXS
 • پورت 2 عدد
 • پشتیبانی از SIP
 • 1LAN
گیت وی VOIP گرند استریم Grandstream HT704 Gateway
فروش در ازای تایید موجودی
4,840,000 ریال
 • دستگاه FXS
 • پورت 4 عدد
 • پشتیبانی از SIP
 • 1LAN
تلفن تحت شبکه گرند استریم Grandstream GXP1165 IP Phone
[ توقف تولید ]
2,650,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 1 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE