آی پی کام (IP-COM)

IP-COM
ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
سوئیچ شبکه آی پی کام IP-COM F1105P-4-63W Unmanaged Ethernet Switch
موجود
1,575,000 ریال
 • 1 پورت 100Mbps و 4 پورت 100Mbps PoE
 • قابل نصب بر روی دیوار
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه آی پی کام IP-COM F1109P Unmanaged Ethernet Switch
موجود
4,410,000 ریال
 • 1 پورت 100Mbps و 8 پورت PoE 100Mbps
 • قابل نصب بر روی دیوار
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه آی پی کام IP-COM F1218P Web Smart Switch
موجود
10,815,000 ریال
 • 2 پورت 1000Mbps و 16 پورت PoE 100Mbps و 1 اسلات 1000Mb فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در رک
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه آی پی کام IP-COM F1226P Web Smart Ethernet Switch
موجود
14,200,000 ریال
 • 2 پورت 1000Mbps و 24 پورت PoE 100Mbps و 2 اسلات 1000Mb فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در رک
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه آی پی کام IP-COM G1016G Unmanaged Switch
موجود
3,990,000 ریال
 • 16 پورت 1000Mbps
 • قابل نصب در رک
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه آی پی کام IP-COM G1024G Unmanaged Switch
موجود
5,800,000 ریال
 • 24 پورت 1000Mbps
 • قابل نصب در رک
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه آی پی کام IP-COM G3224P Managed Switch
موجود
24,150,000 ریال
 • 24 پورت PoE 1000Mbps و 4 اسلات Combo 1000Mb فیبر نوری SFP و 1 پورت Console
 • قابل نصب در رک
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه آی پی کام IP-COM G1005 Unmanaged Switch
فروش در ازای تایید موجودی
850,000 ریال
 • 5 پورت 1000Mbps
 • قابل نصب بر روی دیوار
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه آی پی کام IP-COM G1008 Unmanaged Switch
فروش در ازای تایید موجودی
1,785,000 ریال
 • 8 پورت 1000Mbps
 • قابل نصب بر روی دیوار
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه آی پی کام IP-COM F1024 Unmanaged Switch
به زودی
1,785,000 ریال
 • 24 پورت 100Mbps
 • قابل نصب در رک
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه آی پی کام IP-COM G1009P-EI Unmanaged Switch
به زودی
5,900,000 ریال
 • 1 پورت 1000Mbps و 8 پورت PoE 1000Mbps
 • قابل نصب بر روی دیوار
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه آی پی کام IP-COM G2124T Unmanaged Switch
به زودی
7,300,000 ریال
 • 24 پورت 1000Mbps و 2 اسلات Combo 1000Mb فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در رک
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه آی پی کام IP-COM G3210P Managed Switch
به زودی
8,085,000 ریال
 • 8 پورت PoE 1000Mbps و 2 اسلات 1000Mb فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در رک و بر روی دیوار
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه آی پی کام IP-COM G3224T Managed Switch
به زودی
10,500,000 ریال
 • 24 پورت 1000Mbps و 2 اسلات 1000Mb فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در رک
 • بدنه فلزی