الکام (L-COM)

L-COM
ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
آنتن امنی لینک رادیویی الکام  L-COM Dual Omni Antenna
موجود
15,000,000 ریال
  • آنتن دوال پولار با بهره 13dBi
  • فرکانس 5GHz
  • Outdoor
آنتن امنی لینک رادیویی الکام L-COM Omni Antenna
[ ناموجود ]
8,000,000 ریال
  • بهره 8dBi
  • فرکانس 2.4GHz
  • Outdoor