لنکنگ (LENKENG)

LENKENG
ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
اسپلیتر 1 به 16 پورت HDMI لنکنگ LENKENG LKV316A HDMI Splitter 1x16
فروش در ازای تایید موجودی
8,950,000 ریال
 • 1 ورودی HDMI و 16 خروجی HDMI
 • انتقال صوت و تصویر به 16 دستگاه HDMI به طور همزمان
 • قابلیت انتقال Ultra HD, Full HD, HDMI 3D
 • سازگار با نسخه های HDMI, HDCP
 • نصب و راه اندازی سریع و آسان
 • عدم وابستگی به نرم افزار یا سیستم عامل خاص
 • قابل نصب روی دیوار
اسپلیتر 1 به 2 پورت HDMI لنکنگ LENKENG LKV312-HDbitT HDMI Splitter 1x2
فروش در ازای تایید موجودی
9,350,000 ریال
 • 1 ورودی HDMI و 2 خروجی HDMI
 • انتقال صوت و تصویر به 2 دستگاه HDMI به طور همزمان
 • قابلیت انتقال Full HD
 • سازگار با نسخه های HDCP
 • دارای قابلیت کنترل از راه دور
 • نصب و راه اندازی سریع و آسان
 • عدم وابستگی به نرم افزار یا سیستم عامل خاص
 • پشتیبانی از HDbitT
اسپلیتر 1 به 2 پورت HDMI لنکنگ LENKENG LKV312EDID HDMI Splitter 1x2
فروش در ازای تایید موجودی
1,560,000 ریال
 • 1 ورودی HDMI و 2 خروجی HDMI
 • انتقال صوت و تصویر به 2 دستگاه HDMI به طور همزمان
 • قابلیت انتقال Ultra HD, HDMI 3D, ​DSD
 • سازگار با نسخه های HDMI, HDCP
 • پشتیبانی از EDID
اسپلیتر 1 به 2 پورت HDMI لنکنگ LENKENG LKV312Pro HDMI Splitter 1x2
فروش در ازای تایید موجودی
1,250,000 ریال
 • 1 ورودی HDMI و 2 خروجی HDMI
 • انتقال صوت و تصویر به 2 دستگاه HDMI به طور همزمان
 • قابلیت انتقال Ultra HD ,Full HD ,HDMI 3D
 • سازگار با نسخه HDMI
 • نصب و راه اندازی سریع و آسان
 • عدم وابستگی به نرم افزار یا سیستم عامل خاص
 • پشتیبانی از EDID
اسپلیتر 1 به 2 پورت HDMI لنکنگ LENKENG LKV712Pro HDMI Splitter 1x2
فروش در ازای تایید موجودی
3,950,000 ریال
 • 1 ورودی HDMI و 2 خروجی HDMI
 • انتقال صوت و تصویر به 2 دستگاه HDMI به طور همزمان
 • قابلیت انتقال Full HD
 • سازگار با نسخه های HDMI 1.3 ,HDCP 1.2
 • نصب و راه اندازی سریع و آسان
 • عدم وابستگی به نرم افزار یا سیستم عامل خاص
 • پشتیبانی از EDID
 • قابل نصب روی دیوار
اسپلیتر 1 به 4 پورت HDMI لنکنگ LENKENG LKV314-4K-HDbitT HDMI Splitter 1x4
فروش در ازای تایید موجودی
30,250,000 ریال
 • 1 ورودی HDMI و 4 خروجی HDMI
 • انتقال صوت و تصویر به 4 دستگاه HDMI به طور همزمان
 • قابلیت انتقال Ultra HD, Full HD
 • سازگار با نسخه HDCP
 • نصب و راه اندازی سریع و آسان
 • عدم وابستگی به نرم افزار یا سیستم عامل خاص
 • پشتیبانی از HDbitT
اسپلیتر 1 به 4 پورت HDMI لنکنگ LENKENG LKV314-HDbitT HDMI Splitter 1x4
فروش در ازای تایید موجودی
13,150,000 ریال
 • 1 ورودی HDMI و 4 خروجی HDMI
 • انتقال صوت و تصویر به 4 دستگاه HDMI به طور همزمان
 • قابلیت انتقال Full HD
 • سازگار با نسخه های HDMI, HDCP
 • نصب و راه اندازی سریع و آسان
 • عدم وابستگی به نرم افزار یا سیستم عامل خاص
 • پشتیبانی از HDbitT
اسپلیتر 1 به 4 پورت HDMI لنکنگ LENKENG LKV314-V2.0 HDMI Splitter 1x4
فروش در ازای تایید موجودی
2,800,000 ریال
 • 1 ورودی HDMI و 4 خروجی HDMI
 • انتقال صوت و تصویر به 4 دستگاه HDMI به طور همزمان
 • قابلیت انتقال Ultra HD, Full HD, HDMI 3D, ​DSD
 • سازگار با نسخه های HDMI 1.0, HDMI 1.4, HDMI 2.0, HDCP1.4, HDCP 2.2
 • نصب و راه اندازی سریع و آسان
 • عدم وابستگی به نرم افزار یا سیستم عامل خاص
 • پشتیبانی از EDID
اسپلیتر 1 به 4 پورت HDMI لنکنگ LENKENG LKV314EDID HDMI Splitter 1x4
فروش در ازای تایید موجودی
2,500,000 ریال
 • 1 ورودی HDMI و 4 خروجی HDMI
 • انتقال صوت و تصویر به 4 دستگاه HDMI به طور همزمان
 • قابلیت انتقال Ultra HD, Full HD, HDMI 3D, ​DSD
 • سازگار با نسخه HDCP
 • نصب و راه اندازی سریع و آسان
 • عدم وابستگی به نرم افزار یا سیستم عامل خاص
 • پشتیبانی از EDID
اسپلیتر 1 به 4 پورت HDMI لنکنگ LENKENG LKV314EDID-V2.0 HDMI Splitter 1x4
فروش در ازای تایید موجودی
2,850,000 ریال
 • 1 ورودی HDMI و 4 خروجی HDMI
 • انتقال صوت و تصویر به 4 دستگاه HDMI به طور همزمان
 • قابلیت انتقال Ultra HD, Full HD, HDMI 3D, ​DSD
 • سازگار با نسخه های HDMI 2.0, HDMI 1.4, HDCP 1.4, HDCP 2.2
 • پشتیبانی از EDID
اسپلیتر 1 به 4 پورت HDMI لنکنگ LENKENG LKV714Pro HDMI Splitter 1x4
فروش در ازای تایید موجودی
6,750,000 ریال
 • 1 ورودی HDMI و 4 خروجی HDMI
 • انتقال صوت و تصویر به 4 دستگاه HDMI به طور همزمان
 • قابلیت انتقال Full HD
 • سازگار با نسخه های HDMI 1.3 ,HDCP 1.2
 • نصب و راه اندازی سریع و آسان
 • عدم وابستگی به نرم افزار یا سیستم عامل خاص
 • پشتیبانی از EDID
 • دارای قابلیت کنترل از راه دور
 • قابل نصب روی دیوار
اسپلیتر 1 به 8 پورت HDMI لنکنگ LENKENG LKV318EDID HDMI Splitter 1x8
فروش در ازای تایید موجودی
3,800,000 ریال
 • 1 ورودی HDMI و 8 خروجی HDMI
 • انتقال صوت و تصویر به 8 دستگاه HDMI به طور همزمان
 • قابلیت انتقال Ultra HD, Full HD, HDMI 3D, ​DSD
 • سازگار با نسخه های HDMI 1.4 ,HDCP 1.3
 • نصب و راه اندازی سریع و آسان
 • عدم وابستگی به نرم افزار یا سیستم عامل خاص
 • پشتیبانی از EDID
اسپلیتر 1 به 8 پورت HDMI لنکنگ LENKENG LKV318Pro HDMI Splitter 1x8
فروش در ازای تایید موجودی
3,100,000 ریال
 • 1 ورودی HDMI و 8 خروجی HDMI
 • انتقال صوت و تصویر به 8 دستگاه HDMI به طور همزمان
 • قابلیت انتقال Ultra HD, Full HD, HDMI 3D, ​DSD
 • سازگار با نسخه های HDMI ,HDCP
 • نصب و راه اندازی سریع و آسان
 • عدم وابستگی به نرم افزار یا سیستم عامل خاص
اسپلیتر 1 به 8 پورت HDMI لنکنگ LENKENG LKV718Pro HDMI Splitter 1x8
فروش در ازای تایید موجودی
10,950,000 ریال
 • 1 ورودی HDMI و 8 خروجی HDMI
 • انتقال صوت و تصویر به 8 دستگاه HDMI به طور همزمان
 • قابلیت انتقال Full HD
 • سازگار با نسخه های HDMI 1.3, HDCP 1.2
 • نصب و راه اندازی سریع و آسان
 • عدم وابستگی به نرم افزار یا سیستم عامل خاص
 • پشتیبانی از EDID
 • قابل نصب روی دیوار
اسپلیتر و تقویت کننده 1 به 2 پورت HDMI لنکنگ LENKENG LKV312N HDMI Splitter/Amplifier 1x2
فروش در ازای تایید موجودی
1,400,000 ریال
 • 1 ورودی HDMI و 2 خروجی HDMI
 • انتقال صوت و تصویر به 2 دستگاه HDMI به طور همزمان
 • قابلیت انتقال Full HD, HDMI 3D
 • سازگار با نسخه های HDMI, HDCP
 • نصب و راه اندازی سریع و آسان
 • عدم وابستگی به نرم افزار یا سیستم عامل خاص