لینک سیس (LINKSYS)

LINKSYS
ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
اکسس پوینت روتر وای فای لینک سیس LINKSYS E900 WiFi AccessPoint Router
موجود
985,000 ریال
 • سرعت بی سیم 300Mbps
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
اکسس پوینت وای فای لینک سیس LINKSYS LAPN300 WiFi AccessPoint
موجود
3,452,000 ریال
 • سرعت بی سیم 300Mbps
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
اکسس پوینت وای فای لینک سیس LINKSYS LAPN600 WiFi AccessPoint
موجود
5,435,000 ریال
 • سرعت بی سیم 300Mbps
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
سوئیچ شبکه لینک سیس Linksys LGS105 Unmanaged Switch
موجود
1,534,000 ریال
 • 5 پورت 1000Mbps
 • قابل نصب روی دیوار
 • بدنه فلزی
اکسس پوینت روتر وای فای لینک سیس LINKSYS EA2750 WiFi AccessPoint Router
موجود
3,075,000 ریال
 • سرعت بی سیم 300Mbps
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
اکسس پوینت روتر وای فای لینک سیس LINKSYS EA6900 WiFi AccessPoint Router
موجود
6,272,000 ریال
 • سرعت بی سیم 1300Mbps
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
اکسس پوینت روتر وای فای لینک سیس LINKSYS EA8500 WiFi AccessPoint Router
موجود
10,987,000 ریال
 • سرعت بی سیم 1733Mbps
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
اکسس پوینت روتر وای فای لینک سیس LINKSYS WRT1900ACS WiFi AccessPoint Router
موجود
7,610,000 ریال
 • سرعت بی سیم 1300Mbps
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
اکسس پوینت وای فای لینک سیس LINKSYS LAPAC1200 WiFi AccessPoint
موجود
6,715,000 ریال
 • سرعت بی سیم 1200Mbps
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
اکسس پوینت وای فای لینک سیس LINKSYS LAPAC1750 Pro WiFi AccessPoint
موجود
15,469,000 ریال
 • سرعت بی سیم 1300Mbps
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
سوئیچ شبکه لینک سیس Linksys LGS108 Unmanaged Switch
موجود
1,600,000 ریال
 • 8 پورت 1000Mbps
 • قابل نصب روی دیوار
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه لینک سیس Linksys LGS124 Unmanaged Switch
موجود
5,743,000 ریال
 • 24 پورت 1000Mbps
 • قابل نصب در رک
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه لینک سیس Linksys LGS124P Unmanaged Switch
موجود
10,255,000 ریال
 • 24 پورت 1000Mbps PoE
 • قابل نصب در رک
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه لینک سیس Linksys LGS308P Managed Switch
موجود
6,272,000 ریال
 • 8 پورت 1000Mbps PoE
 • قابل نصب در رک و دیوار
سوئیچ شبکه لینک سیس Linksys LGS318P Managed Switch
موجود
14,040,000 ریال
 • 18 پورت 1000Mbps PoE و 2 پورت Combo 1000Mbps
 • قابل نصب در رک