لینک سیس (LINKSYS)

LINKSYS
ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
اکسس پوینت وای فای لینک سیس LINKSYS LAPN600 WiFi AccessPoint
[ موجود ]
7,040,000 ریال
 • سرعت بی سیم 300Mbps
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
اکسس پوینت روتر وای فای لینک سیس LINKSYS E2500 WiFi AccessPoint Router
فروش در ازای تایید موجودی
2,640,000 ریال
 • سرعت بی سیم 300Mbps
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
اکسس پوینت روتر وای فای لینک سیس LINKSYS E900 WiFi AccessPoint Router
فروش در ازای تایید موجودی
1,155,000 ریال
 • سرعت بی سیم 300Mbps
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
اکسس پوینت روتر وای فای لینک سیس LINKSYS EA2750 WiFi AccessPoint Router
فروش در ازای تایید موجودی
3,695,000 ریال
 • سرعت بی سیم 300Mbps
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
اکسس پوینت روتر وای فای لینک سیس LINKSYS EA6900 WiFi AccessPoint Router
فروش در ازای تایید موجودی
7,540,000 ریال
 • سرعت بی سیم 1300Mbps
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
اکسس پوینت روتر وای فای لینک سیس LINKSYS EA8500 WiFi AccessPoint Router
فروش در ازای تایید موجودی
13,190,000 ریال
 • سرعت بی سیم 1733Mbps
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
اکسس پوینت روتر وای فای لینک سیس LINKSYS WRT1900ACS WiFi AccessPoint Router
فروش در ازای تایید موجودی
8,970,000 ریال
 • سرعت بی سیم 1300Mbps
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
اکسس پوینت وای فای لینک سیس LINKSYS LAPAC1200 WiFi AccessPoint
فروش در ازای تایید موجودی
8,695,000 ریال
 • سرعت بی سیم 1200Mbps
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
اکسس پوینت وای فای لینک سیس LINKSYS LAPAC1750 Pro WiFi AccessPoint
فروش در ازای تایید موجودی
20,050,000 ریال
 • سرعت بی سیم 1300Mbps
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
اکسس پوینت وای فای لینک سیس LINKSYS LAPN300 WiFi AccessPoint
فروش در ازای تایید موجودی
4,470,000 ریال
 • سرعت بی سیم 300Mbps
 • مناسب محیط خانگی و دفاتر اداری کوچک
سوئیچ شبکه لینک سیس Linksys LGS105 Unmanaged Switch
فروش در ازای تایید موجودی
1,915,000 ریال
 • 5 پورت 1000Mbps
 • قابل نصب روی دیوار
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه لینک سیس Linksys LGS108 Unmanaged Switch
فروش در ازای تایید موجودی
2,000,000 ریال
 • 8 پورت 1000Mbps
 • قابل نصب روی دیوار
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه لینک سیس Linksys LGS116 Unmanaged Switch
فروش در ازای تایید موجودی
5,910,000 ریال
 • 16 پورت 1000Mbps
 • قابل نصب روی دیوار
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه لینک سیس Linksys LGS116P Unmanaged Switch
فروش در ازای تایید موجودی
9,040,000 ریال
 • 8 پورت 1000Mbps PoE و 8 پورت 1000Mbps
 • قابل نصب روی دیوار
سوئیچ شبکه لینک سیس Linksys LGS124 Unmanaged Switch
فروش در ازای تایید موجودی
7,735,000 ریال
 • 24 پورت 1000Mbps
 • قابل نصب در رک
 • بدنه فلزی