لانده (Lande)

Lande
ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
رک 19 اینچ لانده Lande Eurobox LN-EUBOX07U5445-LG-1 19" Rack Cabinet
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • رک دیواری
 • Indoor
 • عمق 450mm و عرض 540mm
 • ارتفاع 7U
 • دیواره های کناری بازشو
 • تحمل وزن تا 80 کیلوگرم
 • درب جلوی شیشه ای با فریم آلومینیومی
 • قابلیت انتخاب درب های متنوع ارائه شده برای جلو و پشت رک بر اساس سفارش
رک 19 اینچ لانده Lande Eurobox LN-EUBOX07U5460-LG-1 19" Rack Cabinet
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • رک دیواری
 • Indoor
 • عمق 600mm و عرض 540mm
 • ارتفاع 7U
 • دیواره های کناری بازشو
 • تحمل وزن تا 80 کیلوگرم
 • درب جلوی شیشه ای با فریم آلومینیومی
 • قابلیت انتخاب درب های متنوع ارائه شده برای جلو و پشت رک بر اساس سفارش
رک 19 اینچ لانده Lande Eurobox LN-EUBOX09U5445-LG-1 19" Rack Cabinet
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • رک دیواری
 • Indoor
 • عمق 450mm و عرض 540mm
 • ارتفاع 9U
 • دیواره های کناری بازشو
 • تحمل وزن تا 80 کیلوگرم
 • درب جلوی شیشه ای با فریم آلومینیومی
 • قابلیت انتخاب درب های متنوع ارائه شده برای جلو و پشت رک بر اساس سفارش
رک 19 اینچ لانده Lande Eurobox LN-EUBOX09U5460-LG-1 19" Rack Cabinet
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • رک دیواری
 • Indoor
 • عمق 600mm و عرض 540mm
 • ارتفاع 9U
 • دیواره های کناری بازشو
 • تحمل وزن تا 80 کیلوگرم
 • درب جلوی شیشه ای با فریم آلومینیومی
 • قابلیت انتخاب درب های متنوع ارائه شده برای جلو و پشت رک بر اساس سفارش
رک 19 اینچ لانده Lande Eurobox LN-EUBOX12U5445-LG-1 19" Rack Cabinet
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • رک دیواری
 • Indoor
 • عمق 450mm و عرض 540mm
 • ارتفاع 12U
 • دیواره های کناری بازشو
 • تحمل وزن تا 80 کیلوگرم
 • درب جلوی شیشه ای با فریم آلومینیومی
 • قابلیت انتخاب درب های متنوع ارائه شده برای جلو و پشت رک بر اساس سفارش
رک 19 اینچ لانده Lande Eurobox LN-EUBOX12U5460-LG-1 19" Rack Cabinet
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • رک دیواری
 • Indoor
 • عمق 600mm و عرض 540mm
 • ارتفاع 12U
 • دیواره های کناری بازشو
 • تحمل وزن تا 80 کیلوگرم
 • درب جلوی شیشه ای با فریم آلومینیومی
 • قابلیت انتخاب درب های متنوع ارائه شده برای جلو و پشت رک بر اساس سفارش
رک 19 اینچ لانده Lande Proline LN-PR07U6045-BL-111 19" Rack Cabinet
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • رک دیواری
 • Indoor
 • عمق 450mm و عرض 600mm
 • ارتفاع 7U
 • دیواره های بازشو
 • تحمل وزن تا 100 کیلوگرم
 • درب جلوی شیشه ای
 • قابلیت نصب تک نفره
رک 19 اینچ لانده Lande Proline LN-PR07U6060-BL-111 19" Rack Cabinet
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • رک دیواری
 • Indoor
 • عمق 600mm و عرض 600mm
 • ارتفاع 7U
 • دیواره های بازشو
 • تحمل وزن تا 100 کیلوگرم
 • درب جلوی شیشه ای
 • قابلیت نصب تک نفره
رک 19 اینچ لانده Lande Proline LN-PR09U6045-BL-111 19" Rack Cabinet
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • رک دیواری
 • Indoor
 • عمق 450mm و عرض 600mm
 • ارتفاع 9U
 • دیواره های بازشو
 • تحمل وزن تا 100 کیلوگرم
 • درب جلوی شیشه ای
 • قابلیت نصب تک نفره
رک 19 اینچ لانده Lande Proline LN-PR09U6060-BL-111 19" Rack Cabinet
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • رک دیواری
 • Indoor
 • عمق 600mm و عرض 600mm
 • ارتفاع 9U
 • دیواره های بازشو
 • تحمل وزن تا 100 کیلوگرم
 • درب جلوی شیشه ای
 • قابلیت نصب تک نفره
رک 19 اینچ لانده Lande Proline LN-PR12U6060-BL-111 19" Rack Cabinet
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • رک دیواری
 • Indoor
 • عمق 600mm و عرض 600mm
 • ارتفاع 12U
 • دیواره های بازشو
 • تحمل وزن تا 100 کیلوگرم
 • درب جلوی شیشه ای
 • قابلیت نصب تک نفره
رک 19 اینچ لانده Lande Proline LN-PR16U6060-BL-111 19" Rack Cabinet
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • رک دیواری
 • Indoor
 • عمق 600mm و عرض 600mm
 • ارتفاع 16U
 • دیواره های بازشو
 • تحمل وزن تا 100 کیلوگرم
 • درب جلوی شیشه ای
 • قابلیت نصب تک نفره
رک 19 اینچ لانده Lande Safebox LN-SBO-IP5507U6045-LG 19" Rack Cabinet
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • رک دیواری
 • Outdoor
 • عمق 450mm و عرض 600mm
 • ارتفاع 7U
 • تحمل وزن تا 100 کیلوگرم
 • استاندارد IP55
 • بدنه فلزی
رک 19 اینچ لانده Lande Safebox LN-SBO-IP5507U6060-LG 19" Rack Cabinet
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • رک دیواری
 • Outdoor
 • عمق 600mm و عرض 600mm
 • ارتفاع 7U
 • تحمل وزن تا 100 کیلوگرم
 • استاندارد IP55
 • بدنه فلزی
رک 19 اینچ لانده Lande Safebox LN-SBO-IP5509U6045-LG 19" Rack Cabinet
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • رک دیواری
 • Outdoor
 • عمق 450mm و عرض 600mm
 • ارتفاع 9U
 • تحمل وزن تا 100 کیلوگرم
 • استاندارد IP55
 • بدنه فلزی