لیگو ویو (LigoWave)

LigoWave
ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
رادیو نقطه به نقطه لیگو ویو LigoWave LigoPTP 5-N MIMO Radio
[ ناموجود ]
21,450,000 ریال
  • آنتن داخلی و قابلیت اتصال آنتن خارجی
  • حداکثر پهنای باند 300Mbps
  • بازه فرکانسی 5.150GHz تا 5.915GHz
  • حداکثر توان ارسالی 28dBm
لینک رادیو نقطه به نقطه لیگو ویو LigoWave LigoPTP 5-N MIMO Radio Link
[ ناموجود ]
42,900,000 ریال
  • آنتن داخلی و قابلیت اتصال آنتن خارجی
  • حداکثر پهنای باند 300Mbps
  • بازه فرکانسی 5.150GHz تا 5.915GHz
  • حداکثر توان ارسالی 28dBm