نت گیر (NETGEAR)

NETGEAR
ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
سوئیچ شبکه نت گیر NETGEAR FS105 Unmanaged Switch
به زودی
0 ریال
 • 5 پورت 100Mbps
 • رومیزی و قابل نصب روی دیوار
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه نت گیر NETGEAR FS108 Unmanaged Switch
به زودی
0 ریال
 • 8 پورت 100Mbps
 • رومیزی و قابل نصب روی دیوار
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه نت گیر NETGEAR FS116 Unmanaged Switch
به زودی
0 ریال
 • 16 پورت 100Mbps
 • رومیزی و قابل نصب روی دیوار
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه نت گیر NETGEAR FS116P Unmanaged Switch
به زودی
0 ریال
 • 8 پورت 100Mbps PoE و 8 پورت 100Mbps
 • رومیزی و قابل نصب روی دیوار
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه نت گیر NETGEAR JFS516 Unmanaged Switch
به زودی
0 ریال
 • 16 پورت 100Mbps
 • قابل نصب در رک
 • بدنه فلزی
سوئیچ شبکه نت گیر NETGEAR JFS524 Unmanaged Switch
به زودی
0 ریال
 • 24 پورت 100Mbps
 • قابل نصب در رک
 • بدنه فلزی