اورینگ (ORing)

ORing
ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
اینجکتور PoE صنعتی اورینگ ORing INJ-102GT-24V PoE Injector
فروش در ازای تایید موجودی
19,630,000 ریال
 • دارای 2 پورت PoE خروجی
 • برق ورودی 50V-58V DC
 • برق خروجی 50VDC, 0.6A
سوئیچ صنعتی اورینگ ORing IES-1041FX-MM-SC Unmanaged Ethernet Switches
فروش در ازای تایید موجودی
36,300,000 ریال
 • 4 پورت 100Mbps و 1 پورت 100Mbps فیبر نوری مالتی مد 
 • قابل نصب روی ریل
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی اورینگ ORing IES-1041FX-SS-SC Unmanaged Ethernet Switches
فروش در ازای تایید موجودی
39,430,000 ریال
 • 4 پورت 100Mbps و 1 پورت 100Mbps فیبر نوری سینگل مد 
 • قابل نصب روی ریل
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی اورینگ ORing IES-1082GP Managed Ethernet Switches
فروش در ازای تایید موجودی
67,150,000 ریال
 • 8 پورت 100Mbps و 2 پورت SFP 1000Mbps
 • قابل نصب روی ریل
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی اورینگ ORing IES-150B Unmanaged Ethernet Switches
فروش در ازای تایید موجودی
19,630,000 ریال
 • 5 پورت 100Mbps
 • قابل نصب روی ریل
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی اورینگ ORing IES-3080 Managed Ethernet Switches
فروش در ازای تایید موجودی
75,750,000 ریال
 • 8 پورت 1000Mbps
 • قابل نصب روی ریل
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی اورینگ ORing IES-3082GP Managed Ethernet Switches
فروش در ازای تایید موجودی
102,460,000 ریال
 •  8 پورت 100Mbps و 2 پورت 1000Mbps فیبر نوری SFP
 • قابل نصب روی ریل
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی اورینگ ORing IGPS-1041GTA Unmanaged Ethernet Switches
فروش در ازای تایید موجودی
67,150,000 ریال
 • 1 پورت 1000Mbps و 4 پورت 1000Mbps PoE
 • قابل نصب روی ریل
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی اورینگ ORing IGPS-1080A Unmanaged Ethernet Switches
فروش در ازای تایید موجودی
74,580,000 ریال
 • 8 پورت 1000Mbps PoE 
 • قابل نصب روی ریل
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی اورینگ ORing IGPS-7084GP Managed Ethernet Switches
فروش در ازای تایید موجودی
254,760,000 ریال
 • 8 پورت 1000Mbps PoE و 4 پورت SFP 1000Mbps
 • قابل نصب روی ریل
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی اورینگ ORing IGPS-9042GP Managed Ethernet Switches
فروش در ازای تایید موجودی
237,430,000 ریال
 • 4 پورت 1000Mbps PoE و 2 پورت SFP 1000Mbps
 • قابل نصب روی ریل
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی اورینگ ORing IGS-1041GPA Unmanaged Ethernet Switches
فروش در ازای تایید موجودی
37,620,000 ریال
 • 4 پورت 1000Mbps و 1 پورت SFP 1000Mbps
 • قابل نصب روی ریل
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی اورینگ ORing IGS-1042GPA Unmanaged Ethernet Switches
فروش در ازای تایید موجودی
42,570,000 ریال
 • 4 پورت 1000Mbps و 2 پورت SFP 1000Mbps
 • قابل نصب روی ریل
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی اورینگ ORing IGS-1050A Unmanaged Ethernet Switches
فروش در ازای تایید موجودی
34,650,000 ریال
 • 5 پورت 1000Mbps
 • قابل نصب روی ریل
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی اورینگ ORing IGS-1080A Unmanaged Ethernet Switches
فروش در ازای تایید موجودی
43,400,000 ریال
 • 8 پورت 1000Mbps PoE 
 • قابل نصب روی ریل
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی