پاتریوت (PATRiOT)

PATRiOT
ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
فلش مموری پاتریوت PATRiOT Tab - 32GB USB Flash Drive
موجود
440,000 ریال  490,000 ریال
  • رابط پر سرعت USB 3.0
  • طراحی بدون درب
فلش مموری پاتریوت PATRiOT Spark - 32GB USB Flash Drive
موجود
445,000 ریال  497,500 ریال
  • رابط پر سرعت USB 3.0
  • طراحی بدون درب
فلش مموری پاتریوت PATRiOT Spark - 64GB USB Flash Drive
موجود
945,000 ریال  1,050,000 ریال
  • رابط پر سرعت USB 3.0
  • طراحی بدون درب
فلش مموری پاتریوت PATRiOT Tab - 64GB USB Flash Drive
موجود
945,000 ریال  1,050,000 ریال
  • رابط پر سرعت USB 3.0
  • طراحی بدون درب
فلش مموری پاتریوت PATRiOT Spark - 16GB USB Flash Drive
موجود
300,000 ریال  332,500 ریال
  • رابط پر سرعت USB 3.0
  • طراحی بدون درب
فلش مموری پاتریوت PATRiOT Stellar - 16GB OTG USB Flash Drive
موجود
333,000 ریال  370,000 ریال
  • رابط پر سرعت USB 3.0
  • طراحی بدون درب و سر Micro USB درب دار
  • اتصال مستقیم به دستگاه های دارای پورت Micro USB
فلش مموری پاتریوت PATRiOT Stellar - 64GB OTG USB Flash Drive
موجود
930,000 ریال  1,035,000 ریال
  • رابط پر سرعت USB 3.0
  • طراحی بدون درب و سر Micro USB درب دار
  • اتصال مستقیم به دستگاه های دارای پورت Micro USB
فلش مموری پاتریوت PATRiOT Stellar - 32GB OTG USB Flash Drive
[ ناموجود ]
497,500 ریال
  • رابط پر سرعت USB 3.0
  • طراحی بدون درب و سر Micro USB درب دار
  • اتصال مستقیم به دستگاه های دارای پورت Micro USB
فلش مموری پاتریوت PATRiOT Supersonic Bolt XT - 16GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
0 ریال
  • رابط پر سرعت USB 3.0
  • طراحی درب دار
  • ضد آب
  • قابلیت پسورد گذاشتن بر روی فلش
فلش مموری پاتریوت PATRiOT Supersonic Bolt XT - 32GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
0 ریال
  • رابط پر سرعت USB 3.0
  • طراحی درب دار
  • ضد آب
  • قابلیت پسورد گذاشتن بر روی فلش
فلش مموری پاتریوت PATRiOT Supersonic Bolt XT - 64GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
0 ریال
  • رابط پر سرعت USB 3.0
  • طراحی درب دار
  • ضد آب
  • قابلیت پسورد گذاشتن بر روی فلش
فلش مموری پاتریوت PATRiOT Supersonic Boost XT - 16GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
435,000 ریال
  • رابط پر سرعت USB 3.0
  • طراحی درب دار
  • ضد آب
  • ضد خش
فلش مموری پاتریوت PATRiOT Supersonic Boost XT - 32GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
642,500 ریال
مبنی بر 3 نظر
  • رابط پر سرعت USB 3.0
  • طراحی درب دار
  • ضد آب
  • ضد خش
فلش مموری پاتریوت PATRiOT Supersonic Boost XT - 64GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
1,150,000 ریال
مبنی بر 1 نظر
  • رابط پر سرعت USB 3.0
  • طراحی درب دار
  • ضد آب
  • ضد خش
فلش مموری پاتریوت PATRiOT Supersonic Boost XT - 8GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
0 ریال
  • رابط پر سرعت USB 3.0
  • طراحی درب دار
  • ضد آب
  • ضد خش