پاتریوت (PATRiOT)

PATRiOT
ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
فلش مموری پاتریوت PATRiOT Spark - 16GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
332,500 ریال
 • رابط پر سرعت USB 3.0
 • طراحی بدون درب
فلش مموری پاتریوت PATRiOT Spark - 32GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
497,500 ریال
 • رابط پر سرعت USB 3.0
 • طراحی بدون درب
فلش مموری پاتریوت PATRiOT Spark - 64GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
1,050,000 ریال
 • رابط پر سرعت USB 3.0
 • طراحی بدون درب
فلش مموری پاتریوت PATRiOT Stellar - 16GB OTG USB Flash Drive
[ ناموجود ]
370,000 ریال
مبنی بر 1 نظر
 • رابط پر سرعت USB 3.0
 • طراحی بدون درب و سر Micro USB درب دار
 • اتصال مستقیم به دستگاه های دارای پورت Micro USB
فلش مموری پاتریوت PATRiOT Stellar - 32GB OTG USB Flash Drive
[ ناموجود ]
497,500 ریال
 • رابط پر سرعت USB 3.0
 • طراحی بدون درب و سر Micro USB درب دار
 • اتصال مستقیم به دستگاه های دارای پورت Micro USB
فلش مموری پاتریوت PATRiOT Stellar - 64GB OTG USB Flash Drive
[ ناموجود ]
1,035,000 ریال
 • رابط پر سرعت USB 3.0
 • طراحی بدون درب و سر Micro USB درب دار
 • اتصال مستقیم به دستگاه های دارای پورت Micro USB
فلش مموری پاتریوت PATRiOT Supersonic Bolt XT - 16GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
0 ریال
 • رابط پر سرعت USB 3.0
 • طراحی درب دار
 • ضد آب
 • قابلیت پسورد گذاشتن بر روی فلش
فلش مموری پاتریوت PATRiOT Supersonic Bolt XT - 32GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
0 ریال
 • رابط پر سرعت USB 3.0
 • طراحی درب دار
 • ضد آب
 • قابلیت پسورد گذاشتن بر روی فلش
فلش مموری پاتریوت PATRiOT Supersonic Bolt XT - 64GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
0 ریال
 • رابط پر سرعت USB 3.0
 • طراحی درب دار
 • ضد آب
 • قابلیت پسورد گذاشتن بر روی فلش
فلش مموری پاتریوت PATRiOT Supersonic Boost XT - 16GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
435,000 ریال
 • رابط پر سرعت USB 3.0
 • طراحی درب دار
 • ضد آب
 • ضد خش
فلش مموری پاتریوت PATRiOT Supersonic Boost XT - 32GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
642,500 ریال
مبنی بر 3 نظر
 • رابط پر سرعت USB 3.0
 • طراحی درب دار
 • ضد آب
 • ضد خش
فلش مموری پاتریوت PATRiOT Supersonic Boost XT - 64GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
1,150,000 ریال
مبنی بر 1 نظر
 • رابط پر سرعت USB 3.0
 • طراحی درب دار
 • ضد آب
 • ضد خش
فلش مموری پاتریوت PATRiOT Supersonic Boost XT - 8GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
0 ریال
 • رابط پر سرعت USB 3.0
 • طراحی درب دار
 • ضد آب
 • ضد خش
فلش مموری پاتریوت PATRiOT Supersonic Rage XT - 32GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
700,000 ریال
مبنی بر 4 نظر
 • رابط پر سرعت USB 3.0
 • طراحی بدون درب و کشویی
 • ضد ضربه
 • ضد خش
فلش مموری پاتریوت PATRiOT Supersonic Rage XT - 64GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
1,290,000 ریال
مبنی بر 2 نظر
 • رابط پر سرعت USB 3.0
 • طراحی بدون درب و کشویی
 • ضد ضربه
 • ضد خش