پی ان وای (PNY)

PNY
ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
فلش مموری پی ان وای PNY Compact Attache - 16GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
262,000 ریال
 • رابط پر سرعت USB 2.0
 • طراحی بدون درب و کشویی
فلش مموری پی ان وای PNY Compact Attache - 32GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
0 ریال
 • رابط پر سرعت USB 2.0
 • طراحی بدون درب و کشویی
فلش مموری پی ان وای PNY Compact Attache - 8GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
155,000 ریال
 • رابط پر سرعت USB 2.0
 • طراحی بدون درب و کشویی
فلش مموری پی ان وای PNY Cube Attache - 16GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
262,000 ریال
 • رابط پر سرعت USB 2.0
 • طراحی درب دار
 • ضد ضربه
 • ضد آب
 • مقاوم در برابر گرد و غبار
فلش مموری پی ان وای PNY Cube Attache - 32GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
0 ریال
 • رابط پر سرعت USB 2.0
 • طراحی درب دار
 • ضد ضربه
 • ضد آب
 • مقاوم در برابر گرد و غبار
فلش مموری پی ان وای PNY Cube Attache - 64GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
0 ریال
 • رابط پر سرعت USB 2.0
 • طراحی درب دار
 • ضد ضربه
 • ضد آب
 • مقاوم در برابر گرد و غبار
فلش مموری پی ان وای PNY Cube Attache - 8GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
165,000 ریال
 • رابط پر سرعت USB 2.0
 • طراحی درب دار
 • ضد ضربه
 • ضد آب
 • مقاوم در برابر گرد و غبار
فلش مموری پی ان وای PNY F3 Attache - 16GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
380,000 ریال
 • رابط پر سرعت USB 3.0
 • طراحی درب دار
فلش مموری پی ان وای PNY F3 Attache - 32GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
0 ریال
 • رابط پر سرعت USB 3.0
 • طراحی درب دار
فلش مموری پی ان وای PNY F3 Attache - 8GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
285,000 ریال
 • رابط پر سرعت USB 3.0
 • طراحی درب دار
فلش مموری پی ان وای PNY Hook Attache - 16GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
330,000 ریال
 • رابط پر سرعت USB 2.0
 • طراحی بدون درب
فلش مموری پی ان وای PNY Hook Attache - 32GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
0 ریال
 • رابط پر سرعت USB 2.0
 • طراحی بدون درب
فلش مموری پی ان وای PNY Hook Attache - 64GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
0 ریال
 • رابط پر سرعت USB 2.0
 • طراحی بدون درب
فلش مموری پی ان وای PNY Hook Attache - 8GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
195,000 ریال
 • رابط پر سرعت USB 2.0
 • طراحی بدون درب
فلش مموری پی ان وای PNY Hook Gold Attache - 16GB USB Flash Drive
[ ناموجود ]
0 ریال
 • رابط پر سرعت USB 3.0
 • طراحی بدون درب