لوازم و ادوات آیسون ISON

ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
 • تولید کننده
آداپتور صنعتی آیسون ISON IS-DR-120-24 DIN-rail Power Supply
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
4,070,000 ریال
 • برق ورودی 88V AC تا 132V AC
 • برق خروجی 5A و 24V DC تا 28V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی آیسون ISON IS-DR-120-48 DIN-rail Power Supply
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
4,070,000 ریال
 • برق ورودی 248V DC تا 370V DC
 • برق خروجی 2.5A و 48V DC تا 53V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی آیسون ISON IS-DR-45-24 DIN-rail Power Supply
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
2,550,000 ریال
 • برق ورودی 85V AC تا 264V AC
 • برق خروجی 2A و 21.6V DC تا 26.4V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی آیسون ISON IS-DR-75-24 DIN-rail Power Supply
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
3,560,000 ریال
 • برق ورودی 85V AC تا 264V AC
 • برق خروجی 3.2A و 24V DC تا 28V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی آیسون ISON IS-DR-75-48 DIN-rail Power Supply
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
3,560,000 ریال
 • برق ورودی 85V AC تا 264V AC
 • برق خروجی 1.6A و 48V DC تا 53V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی آیسون ISON IS-DRP-240-24 DIN-rail Power Supply
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
7,120,000 ریال
 • برق ورودی 85V AC تا 264V AC
 • برق خروجی 10A و 24V DC تا 28V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی آیسون ISON IS-DRP-240-48 DIN-rail Power Supply
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
7,120,000 ریال
 • برق ورودی 85V AC تا 264V AC
 • برق خروجی 5A و 48V DC تا 53V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی آیسون ISON IS-MDR-40-24 DIN-rail Power Supply
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
3,050,000 ریال
 • برق ورودی 85V AC تا 264V AC
 • برق خروجی 1.7A و 24V DC تا 30V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی آیسون ISON IS-MDR-60-24 DIN-rail Power Supply
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
4,070,000 ریال
 • برق ورودی 85V AC تا 264V AC
 • برق خروجی 2.5A و 24V DC تا 30V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی آیسون ISON IS-PM20L-12 Power Supply
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
8,140,000 ریال
 • برق ورودی 90V AC تا 264V AC
 • برق خروجی 1.67A و 11.4V DC تا 12.6V DC
آداپتور صنعتی آیسون ISON IS-PS20-12 Power Supply
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
8,140,000 ریال
 • برق ورودی 90V AC تا 264V AC
 • برق خروجی 1.67A و 11.4V DC تا 12.6V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی آیسون ISON IS-SDR-240-48 DIN-rail Power Supply
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
7,120,000 ریال
 • برق ورودی 88V AC تا 264V AC
 • برق خروجی 5A و 48V DC تا 55V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی آیسون ISON IS-SDR-480-48 DIN-rail Power Supply
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
12,200,000 ریال
 • برق ورودی 90V AC تا 264V AC
 • برق خروجی 10A و 48V DC تا 55V DC
 • قابل نصب روی ریل
ماژول SFP صنعتی آیسون ISON TSFP-F-M002-T SFP Module
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
3,560,000 ریال
 • 1 پورت 100Mb مالتی مد
 • مناسب برای انتقال تا 2000 متر
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
ماژول SFP صنعتی آیسون ISON TSFP-F-S030-T SFP Module
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
4,580,000 ریال
 • 1 پورت 100Mb سینگل مد
 • مناسب برای انتقال تا 30000 متر
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی