لوازم و ادوات آیسون ISON

ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
 • تولید کننده
اینجکتور PoE صنعتی آیسون ISON IS-IPU-IND-FE PoE Injector
موجود
11,000,000 ریال
 • دارای 1 پورت PoE خروجی
 • برق ورودی 12V-28V DC, 7A
 • برق خروجی 55VDC, 1A
اینجکتور PoE صنعتی آیسون ISON IS-IPU-IND-FE-100 PoE Injector
موجود
2,200,000 ریال
 • دارای 1 پورت PoE خروجی
 • برق ورودی 100V-240V AC, 1.5A
 • برق خروجی 55VDC, 1A
آداپتور صنعتی آیسون ISON IS-DR-120-24 DIN-rail Power Supply
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • برق ورودی 88V AC تا 132V AC
 • برق خروجی 5A و 24V DC تا 28V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی آیسون ISON IS-DR-120-48 DIN-rail Power Supply
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • برق ورودی 248V DC تا 370V DC
 • برق خروجی 2.5A و 48V DC تا 53V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی آیسون ISON IS-DR-45-24 DIN-rail Power Supply
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • برق ورودی 85V AC تا 264V AC
 • برق خروجی 2A و 21.6V DC تا 26.4V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی آیسون ISON IS-DR-75-24 DIN-rail Power Supply
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • برق ورودی 85V AC تا 264V AC
 • برق خروجی 3.2A و 24V DC تا 28V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی آیسون ISON IS-DR-75-48 DIN-rail Power Supply
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • برق ورودی 85V AC تا 264V AC
 • برق خروجی 1.6A و 48V DC تا 53V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی آیسون ISON IS-DRP-240-24 DIN-rail Power Supply
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • برق ورودی 85V AC تا 264V AC
 • برق خروجی 10A و 24V DC تا 28V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی آیسون ISON IS-DRP-240-48 DIN-rail Power Supply
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • برق ورودی 85V AC تا 264V AC
 • برق خروجی 5A و 48V DC تا 53V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی آیسون ISON IS-MDR-40-24 DIN-rail Power Supply
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • برق ورودی 85V AC تا 264V AC
 • برق خروجی 1.7A و 24V DC تا 30V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی آیسون ISON IS-MDR-60-24 DIN-rail Power Supply
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • برق ورودی 85V AC تا 264V AC
 • برق خروجی 2.5A و 24V DC تا 30V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی آیسون ISON IS-PM20L-12 Power Supply
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • برق ورودی 90V AC تا 264V AC
 • برق خروجی 1.67A و 11.4V DC تا 12.6V DC
آداپتور صنعتی آیسون ISON IS-PS20-12 Power Supply
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • برق ورودی 90V AC تا 264V AC
 • برق خروجی 1.67A و 11.4V DC تا 12.6V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی آیسون ISON IS-SDR-240-48 DIN-rail Power Supply
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • برق ورودی 88V AC تا 264V AC
 • برق خروجی 5A و 48V DC تا 55V DC
 • قابل نصب روی ریل
آداپتور صنعتی آیسون ISON IS-SDR-480-48 DIN-rail Power Supply
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • برق ورودی 90V AC تا 264V AC
 • برق خروجی 10A و 48V DC تا 55V DC
 • قابل نصب روی ریل