مدیا کانورتر صنعتی آیسون ISON

ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
 • تولید کننده
مبدل اترنت به فیبر نوری صنعتی آیسون ISON IS-DF102-F Ethernet to Fiber Converter
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • تبدیل اترنت به فیبر نوری
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps
 • 1 پورت فیبر نوری 10/100Mbps SFP
 • دارای پاور ورودی 12V DC تا 60V DC
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
مبدل اترنت به فیبر نوری صنعتی آیسون ISON IS-DF102-M-SC Ethernet to Fiber Converter
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • تبدیل اترنت به فیبر نوری مالتی مد
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps
 • 1 پورت فیبر نوری 10/100Mbps SC
 • دارای پاور ورودی 12V DC تا 60V DC
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
مبدل اترنت به فیبر نوری صنعتی آیسون ISON IS-DF102-M-ST Ethernet to Fiber Converter
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • تبدیل اترنت به فیبر نوری مالتی مد
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps
 • 1 پورت فیبر نوری 10/100Mbps ST
 • دارای پاور ورودی 12V DC تا 60V DC
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
مبدل اترنت به فیبر نوری صنعتی آیسون ISON IS-DF102-S-SC Ethernet to Fiber Converter
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • تبدیل اترنت به فیبر نوری سینگل مد
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps
 • 1 پورت فیبر نوری 10/100Mbps SC
 • دارای پاور ورودی 12V DC تا 60V DC
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
مبدل اترنت به فیبر نوری صنعتی آیسون ISON IS-DF103-M Ethernet to Fiber Converter
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • تبدیل اترنت به فیبر نوری مالتی مد
 • 2 پورت اترنت 10/100Mbps
 • 1 پورت فیبر نوری 10/100Mbps LC
 • دارای پاور ورودی 12V DC تا 58V DC
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
مبدل اترنت به فیبر نوری صنعتی آیسون ISON IS-DF103-S Ethernet to Fiber Converter
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • تبدیل اترنت به فیبر نوری سینگل مد
 • 2 پورت اترنت 10/100Mbps
 • 1 پورت فیبر نوری 10/100Mbps LC
 • دارای پاور ورودی 12V DC تا 58V DC
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
مبدل اترنت به فیبر نوری صنعتی آیسون ISON IS-DG102-F Ethernet to Fiber Converter
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • تبدیل اترنت به فیبر نوری
 • 1 پورت اترنت 10/100/1000Mbps
 • 1 پورت فیبر نوری 100/1000Mbps SFP
 • دارای پاور ورودی 9V DC تا 56V DC
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
مبدل اترنت به فیبر نوری و اینجکتور PoE صنعتی آیسون ISON IS-DG102P-F-1 Media Converter with PoE Injector
[ تماس بگیرید ]
0 ریال
 • تبدیل اترنت به فیبر نوری
 • 1 پورت اترنت 10/100/1000Mbps PoE 
 • 1 پورت فیبر نوری 10/100/1000Mbps SFP 
 • پاور ورودی 46V DC تا 57V DC