تجهیزات شبکه صنعتی برند آیسون ISON

ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
 • تولید کننده
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-RG510-2F-A Managed Ethernet Switch
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
41,680,000 ریال
 • 8 پورت 1000Mbps و 2 پورت 1000Mbps فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در ریل، رک و دیوار
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غیر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-RG510P-2F-8 Managed Ethernet Switch
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
81,320,000 ریال
 • 8 پورت 1000Mbp PoE و 2 پورت 1000Mbps فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در رک
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غیر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-RG512P-4F-8 Managed Ethernet Switch
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
86,400,000 ریال
 • 8 پورت 1000Mbp PoE و 4 پورت 1000Mbps فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در رک
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غیر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-RG514-4F-A Managed Ethernet Switch
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
50,820,000 ریال
 • 10 پورت 1000Mbps و 4 پورت 1000Mbps فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در ریل، رک و دیوار
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غیر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-RG528-28F-2A Managed Ethernet Switch
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
121,970,000 ریال
 • 28 پورت 1000Mbps فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در رک
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غیر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-RG528-28F-A Managed Ethernet Switch
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
116,890,000 ریال
 • 28 پورت 1000Mbps فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در رک
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غیر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-RG528HS10-4F-2A Managed Ethernet Switch
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
121,970,000 ریال
 • 24 پورت 1000Mbp و 4 پورت 1000Mbps فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در رک
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غیر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
 • 10KV محافظت در برابر رعد و برق
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-RG528HS20-4F-2A Managed Ethernet Switch
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
142,300,000 ریال
 • 24 پورت 1000Mbp و 4 پورت 1000Mbps فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در رک
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غیر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
 • 20KV محافظت در مقابل رعد و برق
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-RG828-28F-2A Managed Ethernet Switch
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
157,550,000 ریال
 • 24 پورت 1000Mbps فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در رک
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غیر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-RG828-4F-2A Managed Ethernet Switch
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
127,050,000 ریال
 • 24 پورت 1000Mbp و 4 پورت 1000Mbps فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در رک
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غیر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-RG828HS10-4F-2A Managed Ethernet Switch
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
157,550,000 ریال
 • 24 پورت 1000Mbps و 4 پورت 1000Mbps فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در رک
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غیر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
 • 10KV محافظت در برابر رعد و برق
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-RG828HS20-4F-2A Managed Ethernet Switch
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
167,710,000 ریال
 • 24 پورت 1000Mbp و 4 پورت 1000Mbps فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در رک
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غیر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
 • 20KV محافظت در برابر رعد و برق
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-RX528-24F-4XG-2A Managed Ethernet Switch
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
203,280,000 ریال
 • 24 پورت 1000Mbps فیبر نوری SFP و 4 پورت 10Gbps فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در رک
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غیر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-RX528-4XG-2A Managed Ethernet Switch
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
203,280,000 ریال
 • 24 پورت 1000Mbps و 4 پورت 10Gbps فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در رک
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غیر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-RX828-24F-4XG-2A Managed Ethernet Switch
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
254,100,000 ریال
 • 24 پورت 1000Mbps فیبر نوری SFP و 4 پورت 10Gbps فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در رک
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غیر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی