تجهیزات شبکه صنعتی برند آیسون ISON

ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
 • تولید کننده
سوئیچ صنعتی آیسون ISON IS-RX828-4XG-2A Managed Ethernet Switch
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
254,100,000 ریال
 • 24 پورت 1000Mbps و 4 پورت 10Gbps فیبر نوری SFP
 • قابل نصب در رک
 • 2KV محافظت در برابر ولتاژ غیر مجاز برای پورت های RJ45
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
ماژول SFP صنعتی آیسون ISON TSFP-F-M002-T SFP Module
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
3,560,000 ریال
 • 1 پورت 100Mb مالتی مد
 • مناسب برای انتقال تا 2000 متر
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
ماژول SFP صنعتی آیسون ISON TSFP-F-S030-T SFP Module
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
4,580,000 ریال
 • 1 پورت 100Mb سینگل مد
 • مناسب برای انتقال تا 30000 متر
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
ماژول SFP صنعتی آیسون ISON TSFP-F-S060-T SFP Module
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
6,100,000 ریال
 • 1 پورت 100Mb سینگل مد
 • مناسب برای انتقال تا 60000 متر
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
ماژول SFP صنعتی آیسون ISON TSFP-F-S080-T SFP Module
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
16,270,000 ریال
 • 1 پورت 100Mb سینگل مد
 • مناسب برای انتقال تا 80000 متر
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
ماژول SFP صنعتی آیسون ISON TSFP-F-S100-T SFP Module
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
18,300,000 ریال
 • 1 پورت 100Mb سینگل مد
 • مناسب برای انتقال تا 100000 متر
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
ماژول SFP صنعتی آیسون ISON TSFP-F-S120-T SFP Module
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
20,330,000 ریال
 • 1 پورت 120Mb سینگل مد
 • مناسب برای انتقال تا 120000 متر
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
ماژول SFP صنعتی آیسون ISON TSFP-G-LH30-T SFP Module
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
8,140,000 ریال
 • 1 پورت 100Mb سینگل مد
 • مناسب برای انتقال تا 30000 متر
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
ماژول SFP صنعتی آیسون ISON TSFP-G-TX00-C SFP Module
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
5,090,000 ریال
 • 1 پورت 1000Mbps مالتی مد
 • مناسب برای انتقال تا 100 متر
ماژول SFP صنعتی آیسون ISON TSFP-G-XD50-T SFP Module
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
16,270,000 ریال
 • 1 پورت 1000Mbps سینگل مد
 • مناسب برای انتقال تا 50000 متر
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
ماژول SFP صنعتی آیسون ISON TSFP-G-ZX70-T SFP Module
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
18,300,000 ریال
 • 1 پورت 1000Mbps سینگل مد
 • مناسب برای انتقال تا 70000 متر
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
ماژول SFP صنعتی آیسون ISON TSFP-X-ER40-T Module
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
20,330,000 ریال
 • 1 پورت 10Gb سینگل مد
 • مناسب برای انتقال تا 40000 متر
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
ماژول SFP صنعتی آیسون ISON TSFP-X-LR10-T Module
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
15,250,000 ریال
 • 1 پورت 10Gb سینگل مد
 • مناسب برای انتقال تا 10000 متر
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
ماژول SFP صنعتی آیسون ISON TSFP-X-SR00-T Module
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
7,120,000 ریال
 • 1 پورت 10Gb مالتی مد
 • مناسب برای انتقال تا 300 متر
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
ماژول SFP صنعتی آیسون ISON TSFPGLX10-T SFP Module
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
6,100,000 ریال
 • 1 پورت 1000Mbps سینگل مد
 • مناسب برای انتقال تا 10000 متر
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی