مبدل های سریال به اترنت موگزا Moxa

ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
 • تولید کننده
ماژول تبدیل سریال به اترنت موگزا MOXA NE-4100T Serial to Ethernet Device server module
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
17,420,000 ریال
 • تبدیل سریال به اترنت
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps با کانکتور 26-pin dual-in-line
 • 2 پورت سریال TTL و TTL console​
 • برق ورودی 5V DC, 0.29A
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5110 Serial to Ethernet Device Server
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
42,900,000 ریال
 • تبدیل سریال به اترنت
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps و 1 پورت سریال RS-232
 • پاور ورودی 12V DC تا 48V DC
 • به همراه آداپتور
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5110-T Serial to Ethernet Device Server
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
57,200,000 ریال
 • تبدیل سریال به اترنت
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps و 1 پورت سریال RS-232
 • پاور ورودی 12V DC تا 48V DC
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5110A Serial to Ethernet Device Server
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
47,320,000 ریال
 • تبدیل سریال به اترنت
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps و 1 پورت سریال RS-232
 • پاور ورودی 12V DC تا 48V DC
 • به همراه آداپتور
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5110A-T Serial to Ethernet Device Server
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
62,660,000 ریال
 • تبدیل سریال به اترنت
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps و 1 پورت سریال RS-232
 • پاور ورودی 12V DC تا 48V DC
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5130 Serial to Ethernet Device Server
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
42,900,000 ریال
 • تبدیل سریال به اترنت
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps و 1 پورت سریال RS-422/485
 • پاور ورودی 12V DC تا 48V DC
 • به همراه آداپتور
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5130A Serial to Ethernet Device Server
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
47,320,000 ریال
 • تبدیل سریال به اترنت
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps و 1 پورت سریال RS-422/485
 • پاور ورودی 12V DC تا 48V DC
 • به همراه آداپتور
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5130A-T Serial to Ethernet Device Server
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
62,660,000 ریال
 • تبدیل سریال به اترنت
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps و 1 پورت سریال RS-422/485
 • پاور ورودی 12V DC تا 48V DC
 • به همراه آداپتور
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5150 Serial to Ethernet Device Server
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
46,280,000 ریال
 • تبدیل سریال به اترنت
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps و 1 پورت سریال RS-232/422/485
 • پاور ورودی 12V DC تا 48V DC
 • به همراه آداپتور
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5150A Serial to Ethernet Device Server
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
51,480,000 ریال
 • تبدیل سریال به اترنت
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps و 1 پورت سریال RS-232/422/485
 • پاور ورودی 12V DC تا 48V DC
 • به همراه آداپتور
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5150A-T Serial to Ethernet Device Server
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
67,080,000 ریال
 • تبدیل سریال به اترنت
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps و 1 پورت سریال RS-232/422/485
 • پاور ورودی 12V DC تا 48V DC
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5150AI-M12 Serial to Ethernet Device Server
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
195,780,000 ریال
 • تبدیل سریال به اترنت
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps با کانکتور M12-F و 1 پورت سریال RS-232/422/485
 • پاور ورودی 12V DC تا 48V DC
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5150AI-M12-CT Serial to Ethernet Device Server
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
254,800,000 ریال
 • تبدیل سریال به اترنت
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps با کانکتور M12-F و 1 پورت سریال RS-232/422/485
 • دارای پوشش اضافه روی بورد، برای جلوگیری از نفوذ رطوبت و مایعات
 • پاور ورودی 12V DC تا 48V DC
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5150AI-M12-CT-T Serial to Ethernet Device Server
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
325,520,000 ریال
 • تبدیل سریال به اترنت
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps با کانکتور M12-F و 1 پورت سریال RS-232/422/485
 • دارای پوشش اضافه روی بورد، برای جلوگیری از نفوذ رطوبت و مایعات
 • پاور ورودی 12V DC تا 48V DC
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
 
مبدل سریال به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort 5150AI-M12-T Serial to Ethernet Device Server
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
244,920,000 ریال
 • تبدیل سریال به اترنت
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps با کانکتور M12-F و 1 پورت سریال RS-232/422/485
 • پاور ورودی 12V DC تا 48V DC
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی