گیت وی صنعتی موگزا MOXA

ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
 • تولید کننده
گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate 4101-MB-PBS Industrial Ethernet Gateway
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
195,780,000 ریال
 • مبدل پروتکل Modbus RTU/ASCII و PROFIBUS slave
 • 1 پورت مد باس DB9-M و 1 پورت پروفی باس DB9-F
 • پاور ورودی 12V DC تا 48V DC
گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate 5109 Industrial Ethernet Gateway
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
199,940,000 ریال
 • مبدل پروتکل DNP3 serial/TCP/UDP و Modbus RTU/ASCII/TCP
 • 2 پورت اترنت 10/100Mbps و 1 پورت سریال RS-232/422/485
 • پاور ورودی 12V DC تا 48V DC
گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate 5109-T Industrial Ethernet Gateway
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
250,120,000 ریال
 • مبدل پروتکل DNP3 serial/TCP/UDP و Modbus RTU/ASCII/TCP
 • 2 پورت اترنت 10/100Mbps و 1 پورت سریال RS-232/422/485
 • پاور ورودی 12V DC تا 48V DC
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate MB3180 Industrial Ethernet Gateway
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
78,520,000 ریال
 • مبدل پروتکل Modbus TCP و Modbus RTU/ASCII
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps و 1 پورت سریال RS-232/422/485
 • پاور ورودی 12V DC تا 48V DC
گیت وی صنعتی موگزا MOXA MGate MB3280 Industrial Ethernet Gateway
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
138,840,000 ریال
 • مبدل پروتکل Modbus TCP و Modbus RTU/ASCII
 • 1 پورت اترنت 10/100Mbps و 2 پورت سریال RS-232/422/485
 • پاور ورودی 12V DC تا 48V DC
 • به همراه آداپتور