تجهیزات شبکه های بی سیم صنعتی موگزا Moxa

ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
 • تولید کننده
مودم روتر 3G صنعتی موگزا MOXA OnCell G3110-HSPA Cellular Advanced IP Gateways
موجود
225,160,000 ریال
 • مناسب محیط صنعتی
 • پشتیبانی از سیم کارت شبکه 3G و 2G
مودم روتر 3G صنعتی موگزا MOXA OnCell G3150-HSPA Cellular Advanced IP Gateways
موجود
240,240,000 ریال
 • مناسب محیط صنعتی
 • پشتیبانی از سیم کارت شبکه 3G و 2G
مودم روتر 3G صنعتی موگزا MOXA OnCell 5004-HSPA Industrial Cellular Router
[ توقف تولید ]
0 ریال
 • مناسب محیط صنعتی
 • پشتیبانی از سیم کارت شبکه 3G و 2G
مودم روتر GSM صنعتی موگزا MOXA OnCell G3110 Cellular Advanced IP Gateways
[ توقف تولید ]
0 ریال
 • مناسب محیط صنعتی
 • پشتیبانی از سیم کارت شبکه 2G
مودم روتر GSM صنعتی موگزا MOXA OnCell G3150 Cellular Advanced IP Gateways
[ توقف تولید ]
0 ریال
 • مناسب محیط صنعتی
 • پشتیبانی از سیم کارت شبکه 2G
مبدل زیگبی به اترنت صنعتی موگزا MOXA NPort Z3150 ZigBee to Ethernet Converter
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
142,480,000 ریال
 • تبدیل زیگبی به اترنت
 • 1 پورت زیگبی با استاندارد 802.15.4 و  پورت اترنت 10/100Mbps
 • دو پاور ورودی 12V DC تا 48V DC
 • مسافت انتقال داده تا 100 متر
 • آنتن 2dBi
مبدل سریال به زیگبی صنعتی موگزا MOXA NPort Z2150 Serial to Zigbee Converter
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
71,240,000 ریال
 • تبدیل زیگبی به سریال
 • 1 پورت سریال RS-232/422/485
 • پاور ورودی 12V DC تا 48V DC
 • مسافت انتقال داده تا 100 متر
 • آنتن 2dBi
مبدل سریال به زیگبی صنعتی موگزا MOXA NPort Z2150-T Serial to Zigbee Converter
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
89,180,000 ریال
 • تبدیل زیگبی به سریال
 • 1 پورت سریال RS-232/422/485
 • پاور ورودی 12V DC تا 48V DC
 • مسافت انتقال داده تا 100 متر
 • آنتن 2dBi
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
مبدل سریال به زیگبی صنعتی موگزا MOXA NPort Z3150-T Serial to Zigbee Converter
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
185,380,000 ریال
 • تبدیل زیگبی به سریال
 • 1 پورت زیگبی با استاندارد 802.15.4 و  پورت اترنت 10/100Mbps
 • دو پاور ورودی 12V DC تا 48V DC
 • مسافت انتقال داده تا 100 متر
 • آنتن 2dBi
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
مودم روتر 3G صنعتی موگزا MOXA OnCell 5104-HSPA Dual SIM Industrial Cellular Router
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
301,600,000 ریال
 • مناسب محیط صنعتی
 • پشتیبانی از سیم کارت شبکه 3G و 2G
مودم روتر 3G صنعتی موگزا MOXA OnCell 5104-HSPA-T Dual SIM Industrial Cellular Router
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
337,740,000 ریال
 • مناسب محیط صنعتی
 • پشتیبانی از سیم کارت شبکه 3G و 2G
 • مناسب برای کار دامنه وسیع دمایی
مودم روتر 3G صنعتی موگزا MOXA OnCell G3110-HSPA-T Cellular Advanced IP Gateways
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
251,680,000 ریال
 • مناسب محیط صنعتی
 • پشتیبانی از سیم کارت شبکه 3G و 2G
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
مودم روتر 3G صنعتی موگزا MOXA OnCell G3111-HSPA Cellular Advanced IP Gateways
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
179,400,000 ریال
 • مناسب محیط صنعتی
 • پشتیبانی از سیم کارت شبکه 3G و 2G
مودم روتر 3G صنعتی موگزا MOXA OnCell G3150-HSPA-T Cellular Advanced IP Gateways
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
266,760,000 ریال
 • مناسب محیط صنعتی
 • پشتیبانی از سیم کارت شبکه 3G و 2G
 • مناسب برای کار در دامنه وسیع دمایی
مودم روتر 3G صنعتی موگزا MOXA OnCell G3151-HSPA Cellular Advanced IP Gateways
[ فروش در ازای ثبت سفارش ]
183,040,000 ریال
 • مناسب محیط صنعتی
 • پشتیبانی از سیم کارت شبکه 3G و 2G