فنویل (fanvil)

fanvil
ترتیب محصولات :
تعداد نتایج در هر صفحه :
تلفن تحت شبکه فنویل fanvil C58 IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
2,564,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 2 حساب کاربری SIP
تلفن تحت شبکه فنویل fanvil C58P IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
2,744,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 2 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
تلفن تحت شبکه فنویل fanvil C62 IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
3,528,000 ریال
 • تلفن کارمند و منشی
 • پشتیبانی از 4 حساب کاربری SIP
تلفن تحت شبکه فنویل fanvil F52 IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
1,780,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 2 حساب کاربری SIP
تلفن تحت شبکه فنویل fanvil F52HP IP Phone
فروش در ازای تایید موجودی
1,995,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 2 حساب کاربری SIP
 • پشتیبانی از PoE
ماژول سخت افزاری فنویل Fanvil C10 Expansion Module
فروش در ازای تایید موجودی
1,995,000 ریال
گیت وی VOIP فنویل fanvil ATA-A1 Gateway
فروش در ازای تایید موجودی
1,550,000 ریال
 • دستگاه FXS
 • پورت 1 عدد
 • پشتیبانی از SIP
 • 1LAN
 • 1WAN
گیت وی VOIP فنویل fanvil ATA-A2 Gateway
فروش در ازای تایید موجودی
1,660,000 ریال
 • دستگاه FXS
 • پورت 2 عدد
 • پشتیبانی از SIP
 • 1LAN
 • 1WAN
تلفن تحت شبکه فنویل fanvil C56 IP Phone
[ توقف تولید ]
1,795,000 ریال
 • تلفن کارمند
 • پشتیبانی از 2 حساب کاربری SIP